Nytt Mjøssykehus lokalisert i Moelv i Innlandet

Mjøssykehuset Innlandet

Nytt Mjøssykehus lokalisert i Moelv i Innlandet

23 juni 2023

Regeringen sier ja til nytt Mjøssykehus lokalisert i Moelv i Innlandet!

Styringsgruppa for ny sykehusstruktur i Innlandet hadde onsdag ettermiddag sitt første møte etter at regjeringen bestemte at Mjøssykehuset skal bygges i Moskogen

Dette er et prosjekt som vi er stolte over å realisere sammen med Ratio Arkitekter , COWI, og Asplan Viak.

Sykehuset inneholder blant annet akuttfunksjoner, radiologi, strålebygg, laboratorier, poliklinikker, sengebygg og psykisk helsevern-akutt, alderspsykiatri, barne- og ungdoms avdeling og sikkerhetspsykiatri.

Innlandet har en rik bygningstradisjon tuftet på stedstilpasning og bruk av lokale råvarer og ressurser. Dette vil tas i bruk i prosjektet.