Ny ungdomsskole tar form på byggeplassen i Oslo

Magasin parkens ungdomsskole

Ny ungdomsskole tar form på byggeplassen i Oslo

12 desember 2023

Magasinparken Ungdomsskole' vil bli et inspirerende læringsmiljø for elever, lærere og innbyggere som bor i Nordre Follo kommune.

Sammen med Nordre Follo kommune er ambisjonen å skape en skole som har innbydende og fleksible rom for ulike læringsituasjoner, og som er designet for å legge til rette for møter og sosial integrasjon - også utenom skoletid.

Ved å utnytte styrken og skjønnheten til tre, sikter vi å skape et fremtidsrettet læringsmiljø som fanger essensen av estetikk, funksjonalitet og bærekraft som helhet.

Skolen utvikles i et totalentreprisekontrakt med Samspill og vil være ferdigstilt i 2025.