KUB arkitekter blir en del av Arkitema

Arkitema KUB 800x600px

KUB arkitekter blir en del av Arkitema

21 juni 2021

Vi er glade for å ønske KUB arkitekter i Gøteborg velkommen til Arkitema. Med dette oppkjøpet følger vi opp vår strategiske visjon om å være sterkt til stede på viktige lokale markeder i Skandinavia. Denne gode nyheten betyr også at Arkitema får sitt tredje kontor i Sverige og sitt sjette i Norden.

De to firmaene har begge fokus på bærekraft, digitalisering og de samfunnsbehovene som skal bidra til å utvikle fremtidens skandinaviske byer. Derfor mener Jørgen Bach, Senior Market Director i Arkitema, at KUB er det helt riktige arkitektfirmaet å få inn i Arkitema:

«KUB arkitekter tilfører stor verdi, både med sin høye arkitektoniske kvalitet og sin posisjon på markedet. De skaper spennende og vakker arkitektur, de har en bred virksomhet og mange interessante prosjekter på gang. I tillegg kan vi også koble KUBs ingeniørkompetanse inn i prosjektutviklingen fra starten i en integrert designprosess. Vi kan dra nytte av hverandres kompetanse for sammen å skape et sterkt kontor som kan bidra til å nå Arkitemas mål.»

KUB arkitekter jobber med alt fra planlegging og bygningsarkitektur til innredning, og har både arkitekter og ingeniører blant sine ansatte. Siden firmaet ble grunnlagt i 2001, har de vunnet flere utmerkelser og priser for sin arkitektur, blant annet Sveriges største arkitekturpris, Kasper Salin-prisen.