En dansk filantropisk forening støtter naturbasert kystforsvar med millioner

Udviklingsplan Dragør final

En dansk filantropisk forening støtter naturbasert kystforsvar med millioner

27 juni 2022

Det er forventet at klimaendringene vil ha en stor påvirkning på kystområdene våre, i form av blant annet stigende havnivå og stormflo. I den danske kommunen Dragør, jobber Arkitema med et prosjekt der vi har tatt i bruk en naturbasert kystsikring med absorberende kanter. Vi er glade for å kunne meddele at Realdania, en dansk filantropisk forening, støtter prosjektet vårt med 18 millioner DKK!

Sammen med våre kolleger i COWI, og i samarbeid med Dragør kommune, skal vi jobbe med å løse denne kompliserte utfordringen. Vi har tatt i bruk designløsninger som ikke motstår vannet, men som absorberer det, og som utnytter vannet som en ressurs og som naturkraft.

Bak løsningen ligger det analyser både av historikk og det visuelle landskapet, samt tekniske analyser og en analyse av relevant lovverk.