Arkitema vinner Ski Vest Ungdomsskole

Skolenyhed

Arkitema vinner Ski Vest Ungdomsskole

24 november 2021

Nordre Follo kommune har inngått samspillsavtale med Arkitema og HENT AS om å utvikle Ski Vest Ungdomsskole.

Skolen er planlagt som en ny 8-parallell med plass til 720 elever og 90 ansatte og har et omfang på cirka 9.000 kvadratmeter. Kommunen har satt flere klima- og miljømål for skolen som blant annet skal ha passivhusstandard og 35 % klimagassreduksjon. Byggeprosessen skal ha fokus på sirkulærøkonomi og byggeplassen skal være fossilfri.