Arkitema fortsetter å vokse

01 04 Somatikkbygget Akerløperen og Studenttorget fra nord web

Arkitema fortsetter å vokse

17 mai 2023

For tredje året på rad har arkitekturfirmaet Arkitema klart å vise betydelig overskudd på det norske markedet. Denne veksten har også blitt gjenspeilet i selskapets stadig økende stab. Nylig passerte firmaet 80 ansatte på kontoret, noe som betydde flytting til nye lokaler tidligere i år.

Nylig kunngjorde det danske arkitektfirmaet Arkitema sine årsresultater for 2022, inkludert resultatene for sitt kontor i Oslo. Disse tallene viste at arkitektene har gjort betydelige fremskritt på det norske markedet, med en omsetning på 127 MNOK og et overskudd før skatt på 7,4 MNOK, tredobling av resultatet fra 2021.