Vollsmose Bygade

Aktivt byrum med urbane strøg

Et nyt grønt byområde omdanner Vollsmose fra et ghettopræget boligområde til en attraktiv bydel integreret med det øvrige Odense. Der er blevet lagt vægt på at skabe gode og attraktive forbindelser, nye grønne opholdsmuligheder for beboere i alle aldre og skabe øget identitet til et mangfoldigt område.
 • Odense Kommune, FAB & Civica
  Bygherre
 • Niras
  Ingeniør
 • Adresse
  Vollsmose
 • År
  2018-2021
 • Omfang
  50.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema
Arkitema Vollsmose Bygade 05 Photographer Lars Just web

Vollsmose er under rivende udvikling, og ambitionen er at omdanne det lukkede boligområde til en sammenhængende bydel til Odense. "Fremtidens Vollsmose" består af i alt otte delprojekter, hvoraf dette går under navnet 'Ny bygade'.

Bygaden består af nye stier og byrum, som skal medvirke til at understøtte en tydelig identitet og sikre et trygt og naturligt flow for biler, cykler og gående, der dagligt passerer gennem området. Det gennemgående promenadestrøg fungerer som et aktivt byrum, et mødested i bydelen og en inviterende passage for naboområderne. Der er blevet skabt et grønnere byrum, hvori især træernes let skyggende, luftrensende og læ-givende egenskaber står i fin synergi med promenadestrøgets naturfarvede teglbelægninger.

Arkitema Vollsmose Bygade 06 Photographer Lars Just web
Arkitema Vollsmose Bygade 08 Photographer Lars Just web

Med tilføjelse af en mere blandet bystruktur, inviterer det urbane område til naturlige mødesteder for beboernes fremtidige fællesfunktioner. Særligt vil områdets inventar såsom bænke til ophold samt stemningsskabende belysning langs de karakterfulde og snoede beplantninger tilføje en unik bymæssig karakter til Vollmose.

Gennem grundig dialog med NIRAS, Odense Kommune, Civica og FAB, samt med kvalificerende input fra beboere, er alle delprojekter blevet udviklet, så der omkring de nye veje og stier skabes attraktive byrum til glæde for beboerne og for Vollsmose som bydel.

Arkitema Vollsmose Bygade 02 Photographer Lars Just web
Med tilføjelse af en mere blandet bystruktur, inviterer det urbane område til naturlige mødesteder for beboernes fremtidige fællesfunktioner.
Arkitema Vollsmose Bygade 09 Photographer Lars Just web