Hellerup Skole

En nytænkende netværksskole

Visionen var at udvikle en ny visionær skole baseret på de pædagogiske visioner defineret af SKUB, Gentofte Kommunes skoleudviklingsorganisation. Med mobile fysiske rammer kan det enkelte klasselokale omstruktureres og tilpasses efter en undervisningsform i konstant bevægelse.
 • Gentofte Kommune
  Bygherre
 • NCC Danmark A/S
  Entreprenør
 • Søren Jensen A/S og Balslev A/S
  Ingeniør
 • Adresse
  Dessaus Boulevard, Tuborg Syd, Gentofte
 • År
  2002 / 2007-2011
 • Omfang
  8.200 m²
 • Præmiering
  Præmieret af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskab
  Arkitema
Arkitema Hellerup skole 01 Photo Kontraframe web

Straks man træder ind på Hellerup Skole oplever man den helt særlige atmosfære. Umiddelbart inden for står masser af fodtøj, for både elever og lærere skifter til indesko, når de møder ind. Det betyder, at eleverne kan boltre sig på gulvene, både når de leger, og når de lærer. Der er skabt et modelleret landskab med trapper, plateauer, balkoner og broer, hvor især trappeformen er brugt mange steder i skolen og udgør den røde tråd mellem skolens centrale funktioner.

Som et centralt element åbner trappeområdet sig ud mod de forskellige dele af skolen, hvorved det bakker op om skolens stærke interne netværk. Ved trappen foregår et væld af forskellige aktiviteter; færdsel, ophold, undervisning, gruppearbejde, fremlæggelse og filmforevisning for større forsamlinger, og når frokostpausen melder sig, spiser mange elever deres mad her.

Arkitema Hellerup skole Photo Niels Nygaard 08 web

Mens de centrale funktioner knytter sig til trappen eller atriet, foregår undervisningen i elevernes hjemområder, der er placeret i mere rolige hjørner af bygningen. Ved hjælp af såkaldte mobiler – bevægelige skabe, reoler og skærmvægge – kan hjemområdet deles op i mindre rum, som kan afstemmes efter elevernes alder og klassens egne ønsker.

Skolens usædvanlige struktur, hvor skillevæggen og klasselokalet i princippet er erstattet af mobiler, skærmvægge og zoning, er et levende laboratorium for læring, hvor undervisningsform og læringsprocesser konstant er i bevægelse. Den dynamiske udformning giver konkret og daglig mulighed for at udfordre gængse forestillinger og afprøve nye muligheder.

Arkitema Hellerup skole 04 Photo Kontraframe web
Arkitema Hellerup skole 02 Photo Kontraframe web
Arkitema Hellerup skole Photo Niels Nygaard 12 web

Projektet er præget af et særligt intenst samarbejde, som har været styrende i processen – først med SKUB, siden med hovedentreprenøren. Hovedprojektering og opførelse er foregået parallelt og i et åbent partnersamarbejde, hvilket i høj grad afspejler sig i skolens udformning.

Arkitema hellerup skole Photo Niels Nygaard 24 web