Lyreskovskolen

Tre alderstilpassede skoler i én

Aabenraa Kommune ønskede en skole med et alsidigt læringsunivers, hvor rammerne inviterede til nytænkning af undervisningen, blandt andet ved at kombinere undervisning på tværs af fag.
 • Aabenraa Kommune
  Bygherre
 • Rambøll
  Ingeniør
 • Adresse
  Bov, Aabenraa Kommune
 • År
  2013-2015
 • Omfang
  Ca. 9.500 m2 nybyggeri og ca. 2.000 m² ombygning
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema
Arkitema Lyreskovskolen 01 Photographer Niels Nygaard web

Lyreskovskolen, som har afløst tre skoler i Aabenraa Kommune, huser i alt ca. 800 elever samt 90 personaler og en SFO. Skolen strækker sig over to bygninger med afdelinger for indskoling og mellemtrin i den ene bygning og en afdeling for udskoling i den anden.

Skolen er tænkt forfra, hvilket på mange punkter har skabt nye muligheder for læring, fællesskab og tryghed. På undervisningsfronten har vi blandt andet opført et nyt afsnit med naturfag, hvor fagene biologi, geografi, fysik og kemi mødes i et åbent læringsmiljø, hvilket giver eleven et større overblik og mulighed for at se nye sammenhænge.

Arkitema Lyreskovskolen 04 Photographer Niels Nygaard web
Arkitema Lyreskovskolen 03 Photographer Niels Nygaard web

Skolebygningen er organiseret i to plan omkring et centralt skoletorv, der danner udgangspunkt for mange af dagens aktiviteter med aktivitetshal, SFO og fagtorve. Et stort trappelandskab i træ understøtter fællesskabet som et naturligt samlingssted for eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet. Og så er der skabt et fleksibelt og alsidigt læringsunivers, som understøtter skolens visioner for fremtidens læringsmiljø i Aabenraa.

Arkitema Lyreskovskolen 02 Photographer Niels Nygaard web

Når klasserne deles op på tværs, og der undervises i nye miljøer og anvendes nye undervisningsformer, tilgodeser man flere elever og skaber læring for alle. Det enkelte klasselokale er grundlaget for en tryg base, men samtidig har man ønsket at arbejde på tværs af klasserne og i andre rum end det enkelte undervisningslokale, hvilket de mange fællesarealer og fagtorve understøtter. Desuden er der åbnet op for udendørsundervisning ved skolesøen, i amfiteatret eller i det udendørs skolekøkken.

Den samlede skole er i høj grad baseret på mødet mellem bygning og landskab, hvor bygningen danner afgrænsede rum for udearealerne, og bygning og landskab tilsammen danner et udfordrende miljø for leg, bevægelse og læring.

Skolen er blevet en realitet gennem et nært samarbejde med Aabenraa Kommune og skolens brugere. Foruden brugerinddragelse omkring fagmiljøerne for henholdsvis praktisk-æstetiske fag og for science/naturfag, har vi afholdt en række workshops med elever omkring udearealerne.

Arkitema Lyreskovskolen 09 Photographer Niels Nygaard web
Arkitema Lyreskovskolen 06 Photographer Niels Nygaard web
Arkitema Lyreskovskolen 13 Photographer Niels Nygaard web
Arkitema Lyreskovskolen 15 Photographer Niels Nygaard web