Østfold Sygehus

Optimal logistik og fleksibilitet

Hospitalet er i sit design inspireret af sine omgivelser – de høje slanke graner, den nærliggende sø og den vidtrækkende fyrreskov, der til den ene side giver patienterne grønne udsigter. Til den anden side forbindes sygehuset med resten af området via sin placering direkte ud til det norske motorvejsnet på motorvej E6.
 • Helse Sør-Øst
  Bygherre
 • AART
  Arkitektpartner
 • Eliassen & Lambertz-Nilssen Arkitekter
  Arkitektpartner
 • COWI A/S
  Ingeniør
 • Adresse
  Roald Amundsens Gate 17, Sarpsborg, Østfold, Norge
 • År
  2008 - 2015
 • Omfang
  89.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Østfold 4975 web

Målet for den arkitektoniske udformning er tillidsskabende rammer, hvor både patienter, besøgende og personale føler sig højt prioriteret.

Sygehuset er det eneste i Norge, der tilbyder enestuer med eget bad til samtlige patienter, og heraf er hovedparten af disse enestuer placeret ud mod udsigten. Østfold Sygehus samler fire eksisterende sygehuse samt psykiatri og dækker den sydøstlige del af Norge som en del af en strategisk satsning fra den norske regering, der effektiviserer og forbedrer det norske sygehussystem. Sygehuset er designet, så det tilbyder optimal logistik og fleksibilitet samt tæt kontakt til det omkringliggende landskab, hvis livsbekræftende effekt understøtter patienternes helbredelsesproces. Sygehuset dækker et område med 300.000 mennesker i regionen Østfold og er et af Norges største nybyggerier.

Arkitema Østfold 5044 5 6 web
Arkitema Østfold 5239 0 web

Både sengeafsnittene og behandlingsområderne er karakteriseret ved en åbenhed, der sikrer optimale rammer for kommunikation på tværs af faggrænser.

Projektet er udført i samarbejde med i alt 30 forskellige brugergrupper.

Arkitema Østfold Sentralsykehus 2 06 Photo Jiri Havran web
Sygehuset dækker et område med 300.000 mennesker i regionen Østfold og er et af Norges største nybyggerier.
Arkitema Østfold 4845 6 7 forlænget himmel web

Det siger de

 • Det nye hospital behandler både fysiske og psykiske lidelser. Det er en kæmpe fordel, at flere fagligheder har mulighed for at samarbejde om en patient.
  — Tone Christin Nordmark, sektionsleder på Østfold Sygehus.