Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge

En ny välkomst till Mols Bjerge

Mols Bjerge utsågs 2009 till nationalpark, och det var då arbetet påbörjades för stärka förmedlandet av natur- och kulturvärden i det 180 km2 stora kuperade istidslandskapet på södra Djursland. Vid Kalø slottsruin beslutade man därför att ett nytt välkomstcenter skulle ta emot besökarna till nationalparken och slottsruinen.
 • Nationalpark Mols Bjerge
  Beställare
 • SlothMøller
  Ingenjör
 • Adress
  Kalø Vig, Rønde
 • År
  2016 -
 • Omfattning
  750 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema velkomstcenter mols bjerge cafeen web

Arkitema vann den efterföljande arkitekttävlingen med ett projekt som på många sätt utmärker sig i form av en markant men ändå diskret byggnad. Projektet samspelar i sin kontext, och där man utifrån ser en låg mjuk byggnad resa sig, upplever man först när man är inne i byggnaden den imponerande skala i det två våningar höga rummet, där man via en stor läktartrappa kommer ner i byggnaden som här med sina stora glaspartier öppnar upp mot Kalø Vig, en av parkens sevärdheter, med den historiska ruinen i horisonten.

Arkitema Visitor Centre Mols exhibition web

I projektet ville vi även inkludera det närliggande och kulturhistoriskt intressanta jaktslottet som ritades av Hack Kampman i början av 1900-talet, som via en slingrande stig förmedlas bättre och därmed utgör ytterligare en destination för besökare i området. Välkomstcentret är placerat längs det befintliga strandhuset som kommer att fungera som administrationsbyggnad.

Arkitema Visitor Centre Mols fromnorth web

Den sluttande terrängen innebär att välkomstcentret är fördelat på två nivåer. Den övre nivån som rymmer entré, kapprum och toaletter är alltid öppen för besökare som hälsas välkomna i en byggnad där trä och tegel är de dominerande material. På den nedre nivån ligger utställningsområdet samt café och restaurang som har en storslagen panoramautsikt över Kalø slottsruin.

De två nivåerna är, utöver en vanlig trappa och hiss, förbundna via den stora läktartrappan. Den skapar överblick över utställningsområdet och erbjuder sittplatser för skolklasser och andra besökare. Trappan fortsätter utanför byggnaden och fungerar som en vacker och användbar plats ute i det fria.

Snit
Facader