Lustigkulla förskola

Ny förskola i passivhusstandard

De pedagogiska lärmiljöerna i förskolan utgår från barnens perspektiv och främjar utforskande och kreativitet.
 • Knivsta kommunfastigheter
  Beställare
 • Adress
  Brunnbyvägen 114, Knivsta
 • År
  2015-2017
 • Omfattning
  1 900 m²
 • Nominering
  Swedish Design Award 2018
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Lustigkulla 05 Photo Philipp Gallon web

Förskolan har naturvetenskap och teknik som huvudtema och pedagogerna utgår ifrån barnens tankar och funderingar och går vidare genom problemlösning och utforskande arbetssätt.

Byggnaden är planerad utifrån en pedagogisk idé med olika hemvister organiserade kring en gemensam kärna med ateljéer och ett mattorg. Varje ateljé är tillgänglig för hela förskolan och har ett eget tema för att användas på olika sätt i den dagliga pedagogiska verksamheten. Varje hemvist har sin egen entré med generösa träaltaner för att barnen ska kunna ha sin vila utomhus. Mattorget är mycket mer än en matsal, det blir även en mötesplats med en vinterträdgård där barnen kan odla grönsaker och kryddor, samtidigt som de har inblick i köket där maten tillagas. Där finns även en matateljé med ett mindre kök för matlagning och bakning med barnen.

Arkitema Lustigkulla 09 Photo Philipp Gallon web
Arkitema Lustigkulla 08 Photo Philipp Gallon web

Byggnaden är internationellt certifierad till passivhus enligt PHI. Huset är energieffektivt och välisolerat och värms upp genom den energi som redan finns i huset, vilket bidrar till minskningen av koldioxidutsläpp. Huset får upp till 70% mindre energiförbrukning jämfört med ett traditionellt byggt hus och får ett mycket behagligt inomhusklimat. En display i vinterträdgården kommer dagligen att visa husets energiförbrukning för verksamheten. Alsike är ett område där kommunen just nu uppför nya bostadsområden, handel, idrottshall, skola samt förskola.

Arkitema Lustigkulla 01 Photo Philipp Gallon web