Lillsidanskolan

En flexibel grundskola i västra Enköping
Lillsidanskolan ska bli en skola som kan växa och krympa med storleken på årskurserna. De öppna innergårdarna blir extra klassrum.
  • Enköpings kommun
    Beställare
  • År
    2022-
Arkitema Lillsidanskolan View04 web

I västra Enköping, i ett område med villor från 1950-talet och flerfamiljshus från slutet av samma sekel, byggs en skola för 850 barn i grundskola, grundsärskola och träningssärskola. Byggnaden är delad i tre volymer som trappar ned i höjd. Varje volym omsluter en öppen och grönskande innergård som planeras för undervisning med olika pedagogisk inriktning för varje gård. Skolgården är stor och vetter mot ett skogsområde.

Arkitema Lillsidanskolan View02 web

I takt med att årskullarna förändras ska skolan kunna krympa eller växa lokalerna beroende på antalet elever i en specifik årskurs. Inspirationen till den flexibla planlösningen kommer från tältet, och den syns också i den exteriöra gestaltningen av taket och takfötterna som ger skolan en egen karaktär. Fasaden utförs i ljust tegel, som harmonierar med områdets bostäder där många har ljusa tegel- eller putsfasader.

Både stommen och interiören kommer att utföras i trä, vilket betyder att skolan gör minimalt klimatavtryck.

Till projektet hör också en fullstor idrottshall och en fritidsgård.

Arkitema Lillsidanskolan View03 web