Lillsidanskolan

En flexibel grundskola i västra Enköping

Lillsidanskolan ska bli en skola som kan växa och krympa med storleken på årskurserna. De öppna innergårdarna blir extra klassrum.
  • Enköpings kommun
    Beställare
  • År
    2022-
Arkitema Lillsidanskolan entre web

I västra Enköping, i ett område med villor från 1950-talet och flerfamiljshus från slutet av samma sekel, byggs en skola för 850 barn i grundskola och anpassad grundskola. Byggnaden är delad i tre volymer som trappar ned i höjd. Varje volym omsluter en öppen och grönskande innergård som planeras för undervisning med olika pedagogisk inriktning för varje gård. Skolgården är stor och vetter mot ett skogsområde.

I takt med att årskullarna förändras ska skolan kunna krympa eller växa lokalerna beroende på antalet elever i en specifik årskurs. Inspirationen till den flexibla planlösningen kommer från tältet, och den syns också i den exteriöra gestaltningen av taket och takfötterna som ger skolan en egen karaktär. Fasaden utförs i ljust tegel, som harmonierar med områdets bostäder där många har ljusa tegel- eller putsfasader.

Både stommen och interiören kommer att utföras i trä, vilket betyder att skolan gör minimalt klimatavtryck.

Till projektet hör också en fullstor idrottshall och en fritidsgård.

Arkitema Lillsidanskolan Sporthall