Danish Crown slakteri

Ett av Europas största och modernaste grisslakterier

Ett nytt slakteri som sätter en ny standard för gränssnittet mellan process och arkitektur. En sammansmältning av funktionalitet och form, skapad genom samarbete.
 • Danish Crown
  Beställare
 • COWI A/S
  Ingenjör
 • Tano Food Consult A/S
  Slaktarteknisk rådgivning
 • Adress
  Østbirkvej 2, 8700 Horsens
 • År
  2002 - 2009
 • Omfång
  78 300 m² nybyggnad och 6 000 m² utbyggnad
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

Danish Crowns slakteri i Horsens är ett av Europas största och ett av de modernaste grisslakterierna globalt. Projektet är ett bevis på hur arkitektur och processdesign kan gå hand i hand för att skapa goda arbetsförhållanden och optimerade logistiska lösningar.

Genom ett nära samarbete mellan arkitekter, bygg- och installationsingenjörer samt process- och slakteritekniska rådgivare har en sammanhållen helhet skapats, där byggnadens layout, form och funktion stödjer slakteriets dagliga verksamhet på bästa sätt.

Arkitema Danish Crown Horsens int web

Arkitektoniskt har det arbetats intensivt med att utforma byggnader och utomhusanläggningar så att byggnaden framstår som en arkitektonisk helhet, och som den bästa ramen i förhållande till både intern och extern logistik. Byggnaden upplevs på grund av sin storlek som ett betydande och monumentalt inslag i det böljande landskapet nordväst om Horsens. Byggnadskomplexet formas av de individuella produktionsenheternas yttre gränser och geometri. De många byggnadsvolymerna är olika i storlek och geometri, därför blir även fasadmaterialet ett viktigt medel för att ge byggnaden ett homogent och harmoniskt uttryck.

Produktionsbyggnaderna, välfärdszonen och teknikgolvet utgör huvudelementen i byggnadskomplexet. En välfärdszon i centrum av anläggningen är ryggraden i byggnadskomplexet och för samman byggnaderna till en solid sammansättning. Elementen uttrycker sin funktionella mångfald och att de sänder ut signaler om god arbetsmiljö, modernt företagande och hög hygienisk standard.

Arkitema Danish Crown Horsens ext web