Danish Crown Slagterianlæg

Et af Europas største og mest moderne svineslagterier

Et nyt slagterianlæg midt i Danmark, der sætter nye standarder for samspil mellem proces og arkitektur. En fusion af funktionalitet og form, skabt gennem multidisciplinært samarbejde.
 • Danish Crown
  Bygherre
 • COWI A/S
  Ingeniør
 • Tano Food Consult A/S
  Slaktarteknisk rådgivning
 • Adresse
  Østbirkvej 2, 8700 Horsens
 • År
  2002 - 2009
 • Omfang
  78 300 m² nybyggnad och 6 000 m² utbyggnad
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema

Danish Crowns slagterianlæg i Horsens markerer sig som et af Europas største og et af de mest moderne svineslagterier på globalt plan. Projektet er et bevis på, hvordan arkitektur og procesdesign kan gå hånd i hånd for at skabe gode arbejdsforhold og optimerede logistiske løsninger.

Gennem et tæt samarbejde mellem arkitekter, konstruktions- og installationsingeniører samt slagteritekniske- og procesrådgivere, er der skabt en sammenhængende helhed, hvor bygningens layout, form og funktion på bedste vis understøtter slagteriets daglige drift.

Arkitema Danish Crown Horsens int web

Arkitektonisk er der arbejdet intenst med at udforme bygninger og udenomsanlæg, så bygningen fremstår som en arkitektonisk helhed, og som den optimale ramme i forhold til både intern og ekstern logistik. På grund af dets størrelse, opleves bygningen som et markant og monumentalt element i det bølgende landskab nordvest for Horsens. Bygningsanlægget formes af de enkelte produktionsenheders ydre afgrænsninger og geometri. De mange bygningsvolumener er forskellige i størrelser og geometri, derfor bliver også facadematerialet et vigtigt middel til at give bygningen et homogent og harmonisk udtryk.

Produktionsbygningerne, velfærdszonen og teknik­etagen udgør bygningsanlæggets hovedelementer. En velfærdszone i anlæggets midte er bygningsanlæggets rygrad, og samler bygningerne til en helstøbt komposition. Det vægtes, at elementerne udtrykker deres funktionelle forskellighed, og at de udsender signaler om godt arbejdsmiljø, moderne virksomhed og høj hygiejnisk standard.

Arkitema Danish Crown Horsens ext web