Danfoss Smart Store

Framtidens energieffektiva stormarknad

I Nordborg, Danmark, finns en fullt fungerande stormarknad som också fungerar som testcenter för det danska teknikföretaget Danfoss. Konstruktionen är insvept i en jättepergola och byggd med flera funktioner som minskar koldioxidavtrycket.
 • Danfoss
  Klient
 • Chr. Johannsen Entreprenør
  Entreprenör
 • Rambøll
  Ingenjör
 • Adress
  Lundenvej 4, 6430 Nordborg, Denmark
 • År
  2018 - 2023
 • Omfång
  2578 m²
 • Certificering
  DGNB gold + Leed Platinum
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

I närheten av det internationella teknikföretaget Danfoss huvudkontor i Nordborg i södra Danmark har företaget byggt en ny stormarknad som också fungerar som ett testcenter för Danfoss energieffektiva lösningar. Denna så kallade Smart Store kommer kontinuerligt att testa företagets lösningar i en fullt fungerande miljö. Med inbyggda tekniska lösningar, och förberedd för ännu fler, siktar butiken på att bli cirka 50 % mer energieffektiv än traditionella stormarknader med första generationens CO2-kylsystem.

Byggnaden består av en ”vanlig” stormarknad och en mindre ADC-byggnad (Application Development Centre) som inrymmer Danfoss teknik- och besökscenter. Stormarknaden har ett centralt läge i området och därför kan byggnaden ses från alla håll – den har praktiskt taget ingen baksida. Därför består projektet av två rektangulära byggnadsvolymer inrymda i en cirkulär grön jättepergola, planterad med gröna klätterväxter. Det innebär att jättepergolan är byggnadens primära fasaduttryck, vilket säkerställer att byggnaden är vacker oavsett varifrån man betraktar den. Samtidigt gör den gröna fasaden att byggnaden blir en naturlig del av parken.

Arkitema Danfoss ADS web 04

Smart Store innehåller en mängd olika integrerade lösningar som har varit viktiga att ta hänsyn till vid utformningen av byggnaden. På stormarknadens tak bidrar 660 kvadratmeter solpaneler till att säkerställa ett lågt koldioxidbaserat energibehov. ADC:s tak har ett sedumskikt med kontrollerade mekanismer för fördröjning av regnvatten och skyddar därmed den kommunala avloppsinfrastrukturen mot översvämning. Överflödigt regnvatten samlas noggrant in och återanvänds för bevattning av den expansiva jättepergolan.

Arkitema Danfoss ADS web 01

Uppsamling och återanvändning av värme är också avgörande för stormarknadens energieffektivitet, med en förväntad minskning av stormarknadens uppvärmningskostnader med upp till 90 %. Smart Store är utrustad med toppmoderna värmeåtervinningsenheter som är utformade för att återvinna spillvärmen från alla kylsystem. Den återvunna värmeenergin tjänar ett dubbelt syfte: att höja det interna klimatet i butiken och att underlätta produktionen av varmvatten. Eventuellt överskott av termisk produktion kanaliseras sömlöst till ett fjärrvärmenät, vilket gynnar invånarna i det närområdet. Byggnadens proaktiva design tar också hänsyn till framtida integrering av lösningar för energilagring, t.ex. batterier.

Det har varit Danfoss mål att alla åtgärder ska leda till hållbarhetscertifieringar som DGNB Gold och LEED Platinum.

Projektet har utvecklats i nära samarbete med Danfoss ingenjörer och utvecklare för att implementera nuvarande och framtida funktioner i projektet

Arkitema Danfoss ADS web 02