Danfoss Smart Store

Fremtidens energieffektive supermarked

In Nordborg, Denmark, a fully operational supermarket that also functions as an innovation center for Danish engineering company Danfoss. The structure is wrapped in a mega pergola and built with several features that reduces the carbon footprint.
 • Danfoss
  Bygherre
 • Chr. Johannsen Entreprenør
  Entreprenør
 • Rambøll
  Ingeniør
 • Adresse
  Lundenvej 4, 6430 Nordborg, Denmark
 • År
  2018 - 2023
 • Omfang
  2578 m²
 • Certificering
  DGNB gold + Leed Platinum
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema

Tæt på Danfoss' hovedkvarter i Nordborg har virksomheden bygget et nyt supermarked, der også fungerer som et testcenter for Danfoss' energieffektive løsninger. Den såkaldte Smart Store vil løbende teste virksomhedens løsninger i en fuldt fungerende miljø. Med indbyggede tekniske løsninger, og muligheder for endnu flere, estimerer butikken, at den vil være omkring 50% mere energieffektiv end traditionelle supermarkeder med første generations CO2-kølesystemer.

Bygningen består af et "standard" supermarked og en mindre, tilknyttet Application Development Centre (ADC)-bygning, der huser Danfoss' teknologi- og besøgscenter. Supermarkedet har en central beliggenhed i området, og derfor kan bygningen ses fra alle sider, hvorfor den ikke har nogen bagside. Derfor består projektet af to rektangulære bygningselementer indskrevet i en cirkulær grøn megapergola, beplantet med grønne klatreplanter. Dette betyder, at megapergolaen er bygningens primære facadeudtryk, hvilket sikrer, at bygningen er smuk uanset, hvor du ser på den. Samtidig gør den grønne facade bygningen til en naturlig del af parken.

Arkitema Danfoss ADS web 04

Smart Store'n indeholder en række integrerede løsninger, der har været vigtige at tage i betragtning undervej i designet af bygningen. På supermarkedets tag er der 660 kvadratmeter solpaneler, der hjælper med at sikre en lavt fossilbrændsels energiforbrug. ADC's tag har et sedumlag, der skaber en kontrolleret regnvandsforsinkelse, hvilket dermed beskytter den kommunale kloakinfrastruktur mod oversvømmelse. Overskydende regnvand opsamles omhyggeligt og genanvendes til vanding af den store megapergola.

Arkitema Danfoss ADS web 01

Opfangning og genbrug af varme er også nøglen til supermarkedets energieffektivitet, hvor der forventes en op til 90% reduktion i opvarmningsomkostningerne for supermarkedet. Smart Store er udstyret med state-of-the-art varmegenvindingssystemer, der er designet til at genoprette spildvarmen fra alle kølesystemerne. Disse enheder kan inddrive spildvarme fra alle kølesystemerne. Den genindvundne termiske energi tjener to formål; at hæve butikkens indendørs temperatur og opvarme varmt brugsvand. Eventuel overskydende termisk output overføres problemfrit til et distriktsenerginet, hvilket dermed gavner de nærliggende beboere. Bygningens proaktive design tager også højde for fremtidig integration af energilagringsløsninger, såsom batterier.

Danfoss' mål har været, at alle foranstaltningerne vil sikre bæredygtigheds-certificeringer som DGNB Gold og LEED Platinum.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med Danfoss' ingeniører og udviklere for at implementere nuværende og fremtidige funktioner i projektet.

Arkitema Danfoss ADS web 02