​Mary El​​izabeths Hospital

Rikssjukhuset nya barnsjukhus

Ett nytt nationellt barnsjukhus till Rigshospitalet. Så löd uppdraget från Region Hovedstaden, och önskemålet var ett hus som skulle ta emot barnen och deras familjer på ett tryggt och välkomnande sätt i omgivningar som kan anpassas efter barnens premisser.
 • Region Hovedstaden
  Beställare
 • 3XN
  Arkitektur partner
 • Kristine Jensens Tegnestue
  Landskap
 • NIRAS
  Ingenjör
 • Adress
  Blegdamsvej, København
 • År
  2016 -
 • Omfattning
  58.000 m2
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema 3 XN Børne Riget 03 web

Vid första anblicken framstår ​Mary El​​izabeths Hospital som en kontrast till Rigshospitalets räta vinklar. Här finns mjuka former, gröna element och varma inslag. En byggnad ritad för de barn som kommer hit och som i många fall stannar en längre period på sjukhuset. Huset signalerar att vi här har gjort något väldigt speciellt för barnen som kommer resande från hela landet. Det är samtidigt ett hus som dels ger en bra och trygg miljö och dels säkerställer och understödjer möjligheten för barnen att utvecklas, leka och lära sig samtidigt som de är under behandling.

Arkitema 3 XN Børneriget 06 web
Ett sjukhus på barnens villkor.

Utöver själva sjukhuset omfattar projektet även ett patienthotell där de inlagda barnen kan fortsätta ha en normal vardag och där det finns plats för föräldrar och eventuella syskon. För att barnen och deras familjer ska känna sig trygga och välkomna har ​Mary El​​izabeths Hospital en rad privata zoner och fler typer av offentliga zoner där man själv kan välja graden av samvaro med andra patienter.

Arkitema 3 XN Børneriget 12 web

Barn lär sig och lever genom lek – även när de är sjuka. Designarbetet bygger därför på läkande arkitektur, som utöver funktionella element skapar möjlighet till lek och kreativa aktiviteter, och ger ett sjukhus på barnens villkor. En lekfull strategi som understöds av projektets böljande former, och med rundade hörn vilka fungerar som en hand som med spretande fingrar öppnar upp byggnaden mot omgivningen. Med sitt läge vid kanten av Fælledparken öppnar byggnaden upp sig mot den gröna parken och på motsatt sida innesluter huset staden med hjälp av sina transparenta fasader. Det gröna temat understryks ytterligare i rum med dubbel takhöjd, vilka fungerar som inbjudande vinterträdgårdar där patienterna har en skyddad åtkomst till gröna oaser, placerade maximalt 20 meter från vårdsalarna.

Arkitema 3 XN Børne Riget 02 web
Arkitema 3 XN Børne Riget 04 web

Som upptakt inför arkitekttävlingen bjöd byggherren in barnfamiljer med anknytning till Rigshospitalet till en serie workshops som sedan kom att utgöra grunden för tävlingen. Användarna fick alltså möjlighet att påverka och säkerställa ett projekt som erbjuder de bästa möjliga villkoren för ett både läkande, lärande och lekfullt sjukhus.