Bro over Skjærvagapet

Et vartegn ved Nitelva i Lillestrøm

Lillestrøm kommune er interesseret i at bygge en ny gang- og cykelbro, der både visuelt og trafikalt skal forbinde bymidten med et nyt transformationsområde med skoler, idrætsanlæg og boliger. Broen vil blive et markant arkitektonisk vartegn og indgå i et naturskønt vådområde med volde, et net af gangbroer og en lystbådehavn.
 • Lillestrøm Kommune
  Bygherre
 • COWI AS
  Ingeniør
 • År
  2021
 • Omfang
  160 m
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema

I den åbne arkitektkonkurrence foreslog Arkitema, at broens geometri skal tage udgangspunkt i en bue, der giver en tydelig trafiksituation, og så lidt som muligt påvirker beskyttede vådområder. Konstruktionen har en tydelig skulpturel form med en klar identitet. Vigtige dele af den bærende konstruktion er lavet af træ, der refererer til lokalhistorie med træindustri og flydende tømmer på Nitelva.

Arkitema Trekurven Cykelbro Lillestrøm C
Arkitema Skjærvagapet bru snitt 1 50 web

Broen har en samlet længde på 160 meter. Et centralt fundament placeres midt på Skjærvagapet og derfra bygges en skråtagsbro med et spænd på 40 meter til hver side. Derefter fortsætter broen i hver retning som en gennemgående bjælkebro med tre spænd på 20 meter.

Arkitema Skjærvagapet bru oppriss 1 200 800x600px
En vigtig målsætning med projektet er at gøre miljøpåvirkningen så lille som muligt

En hybrid konstruktion af beton, stål og træ gør broen let og slank. Den svæver nærmest over vandet og det beskyttede vådområde. Overbygningen består af hovedbjælker og tværbjælker af stål, og brodæk af limtræselementer. Dækket er lavet af asfalt. Søjlerne og dækket af massivt træ refererer til den lange tradition for at transportere og forarbejde træ i Nitelva-vandløbet. Underkonstruktionen har jordkar og søjler af beton, der er pælfunderet til klippen.

Rækværket er en let konstruktion af stålrammer med et net af tynd wire og gelænder af træ. Det giver tekstur til den del af bygningen, som brugerne interagerer mest med. Rækværket har små spotlights, der oplyser broen uden at skinne væsentligt ud over kanten, så omgivelserne skånes for lysforurening.

Arkitema Skjærvagapet bru plan 1 200 web

En vigtig målsætning med projektet er at gøre miljøpåvirkningen så lille som muligt. Derfor krydser broen det beskyttede naturområde uden at gøre indgreb i naturen hverken i anlægsfasen eller i den permanente tilstand. Anvendelsen af materialer med lavkulstofbeton og massivt træ giver et gunstigt CO₂-regnskab for broen. Projektet udføres i tæt samarbejde med broingeniørerne i COWI AS.

Arkitema Trekurven Cykelbro Lillestrøm B