Regionshospitalet Gødstrup

Et supersygehus, der udfordrer det traditionelle sygehusdesign

Regionshospitalet Gødstrup er et nyt supersygehus beliggende nord for Herning. Sygehuset er ét af landets største nybyggerier inden for sundhedssektoren, og sætter dermed standarden for fremtidens danske sygehusbyggeri.
 • AART
  Arkitektpartner
 • Nordic
  Arkitektpartner
 • Sweco
  Ingeniør
 • MOE
  Ingeniør
 • Erik A. Frandsen
  Kunst
 • Adresse
  Hospitalsparken 15, 7400 Herning
 • År
  2011-2022
 • Omfang
  135.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema
Arkitema Goedstrup Hospital Photo Kontraframe 15 2022

I et stærkt og tæt samarbejde med dygtige aktører har vi skitseret hele den somatiske del af sygehuset samt projekteret størstedelen af sygehusets behandlings- og sengeafsnit. Den somatiske del omfatter blandt andet akutmodtagelse med lægevagt og skadestue, afdeling for operation og billeddiagnostik, ambulatorier og en familieklynge med ambulatorier og senge for børn og unge, jordemoderafsnit, fødeafsnit og neonatalafdeling.

Arkitema Goedstrup Hospital Photo Kontraframe 02 2022

Det arkitektoniske design beror i høj grad på principperne for ”helende arkitektur”, hvor de arkitektoniske rammer understøtter patientens helingsproces og skaber velvære for alle, der færdes i hospitalet. Projektet har en logistisk opbygning bestående af et hovedstrøg og sidegader, hvor alle ambulante funktioner findes i sygehusets samlende base i stueplan.

En tryghedsskabende wayfinding afspejles blandt andet i hospitalets indre organisering med et særskilt flow for personale- og sengetransport i form af en ”transportring” på anden og tredje etage, der kobler sig på hospitalets sengeelvatorer. Dette gør det nemmere for personale at bevæge sig fra a til b. Fra foyer og korridorer er der gennem store glaspartier kig til både indre gårdhaver og det omkringliggende landskab.

Arkitema Gødstrup Hospital Photo Niels Nygaard 13 web
Projektets design har et spændende krydsfelt til kunsten, hvor bygningsintegreret værker af den anerkendte kunstner, Erik A. Frandsen, pryder sygehusets indgangsparti og foyerområde.
Arkitema Gødstrup Hospital Photo Niels Nygaard 10 web
Arkitema Gødstrup Hospital Photo Niels Nygaard 11 web

Et stærkt fokus på materialitet med naturlige og sanselige materialer som træ og skifer på vægge og gulve, gør designudtrykket mindre klinisk og mere hjemligt og medvirker herved til at udfordre det traditionelle sygehusdesign.

Fra de højtliggende sengestuer er der udsigt til det grønne og fra hver sengeetage, er der adgang til åbne terrasser, mens der fra stueplan er adgang til indre gårdhaver og det omkringliggende landskab.

Der er blevet foretaget omfattende medarbejderinddragelsesprocesser og workshops, for at sikre projektets funktionalitet, arbejdsmiljø og andre brugsorienterede kvaliteter. Inddragelsesprocesserne har været centrale for at skabe motivation, kendskab og ejerskab til projektet og dermed også skabe et konstruktivt fundament til glæde for medarbejdere og kommende patienter på Regionshospitalet Gødstrup.

Arkitema Goedstrup Hospital Photo Kontraframe 03 2022
Arkitema Gødstrup Hospital Photo Niels Nygaard 06 web
Arkitema Gødstrup Hospital Photo Niels Nygaard 07 web
Arkitema Goedstrup Hospital Photo Kontraframe 11 2022