Blått Bygg

Et innovativt og funktionelt undervisnings- og forskningsmiljø.

Her skal skabes et fremtidsorienteret og sammenhængende campusområde for brugere og besøgende i Bodø, Norge. Særligt koblingen mellem det eksisterende campusbyg og nybygget bliver centralt.
 • Statsbygg
  Bygherre
 • Adresse
  Bodø, Norge
 • År
  2020 -
 • Omfang
  8.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema
Arkitema BLÅTT BYGG INTERIOR 01

I fremtiden vil det nye campusområde, Blått Bygg, ved Nord Universitet i Bodø, Norge, optimere rammerne for forskning, udvikling og uddannelse. 'Blått Bygg' bliver en 8.000 m² tilbygning ved Nord Universitet. Med 'Blått Bygg' vil der blive skabt nye uddannelsesfaciliteter indeholdende nye laboratorier, forelæsningssale og undervisningslokaler for fakultetet for biovidenskab og akvakultur. Campusområdet skal bane vejen til fremtidens læringsmiljø og hæve kvaliteten på forskning og udvikling indenfor sundhedsfagene.

Stueetagens ydre udføres i lys beton og er delvis indskudt i terrænet. Byggeriets øvrige tre etager har et let udtryk med en lys facade i træ, som har til formål at invitere lyset ind og harmonere med den omgivende natur. Både i byggeriets inde- og udearealer er der fokus på at anvende miljøvenlige materialer, som er robuste og tåler slitage.

Arkitema HISM View from west facade 02
Arkitema HISM From trees 02 web
Både i byggeriets inde- og udearealer er der fokus på at anvende miljøvenlige materialer, som er robuste og tåler slitage.

Den bæredygtige tilgang i materialevalg bidrager sammen med de tekniske løsninger til at synliggøre en større bevidsthed og evne til at skabe et energi- og miljøvenligt projekt. Der hvor der ikke benyttes træ, anvendes materialer med et lavt klimaaftryk, som eksempelvis brugen af genbrugsstål og lavkarbonbeton. Med disse tiltag tapper projektet ind i den nordiske tradition, hvor bygningens konstruktion og materialevalg skaber funktionalitet, holdbarhed og æstetik.

Projektets placering tilfører en sammenhæng mellem campus og områderne omkring. Med inddragelse af stiforbindelser, opholdszoner og mødesteder i designet, kan ansatte og studerende mødes med venner og bekendte i pauser og på vej til og fra forskning og undervisning.

Efter planen kan 'Blått Bygg' ibrugtages i år 2025.

Arkitema Blått Bygg byggeplads credit Nils Petter Dale 2
Arkitema Blått Bygg byggeplads credit Nils Petter Dale 1
Arkitema HISM Lunch Break 02 web