Infrastruktur är grunden för att samhället ska fungera och utvecklas, både nu och i framtiden. Hållbara transporter och mobilitet bidrar till att maximera jämlikheten i vårt samhälle när alla kan röra sig fritt och på lika villkor.

Infrastrukturprojekt är komplexa uppgifter där vi aktivt utnyttjar vår egen interna kompetens inom Arkitema/COWI. Med egna ingenjörer och specialister har vi professionaliserat och optimerat våra tjänster så att vi kan säkerställa en bättre integrerad design. Våra specialister utvecklar tidsenliga infrastrukturlösningar som förbinder städer och upptagningsområden i viktiga knutpunkter för nuvarande och framtida generationers skull.

Inom infrastruktur arbetar vi med ett antal projekt inom områden som t.ex:

HISM Arkitema Trondheim Street 02 web

Infrastruktur binder samman den moderna staden

Med strategisk infrastrukturplanering hjälper vi våra kunder och samarbetspartners att omdefiniera och optimera utformningen av städer och samhällen för att stödja trafiken i ett mer hållbart perspektiv.

Vi arbetar på ett tvärvetenskapligt och holistiskt sätt för att skapa tåliga och mer hållbara lösningar som tar hänsyn till samhälleliga, sociala och ekonomiska aspekter av infrastrukturprojekt. Detta innebär bland annat följande:

  • Behovsanalys: I dialog med kunden identifieras behov och mål för projektet. Detta innebär att man analyserar området och den befintliga infrastrukturen, och hur projektet kan förbättra eller komplettera dem.
  • Konceptutveckling: Våra kollegor utvecklar en övergripande konceptidé för projektet, som tar hänsyn till identifierade behov, utmaningar och mål. Detta omfattar även en bedömning av tekniska och ekonomiska begränsningar och möjligheter.
  • Designfas: Våra kollegor utvecklar detaljerade designlösningar för projektet, inklusive dokumentation och specifikationer. Det innebär också att simulera och visualisera infrastrukturen i digital form för att skapa en bättre förståelse för hur projektet kommer att se ut och hur det kommer att fungera.
  • Konstruktionsfas: Våra kollegor övervakar byggnationen och kvalitetssäkrar arbetet för att säkerställa att infrastrukturen förverkligas i enlighet med designspecifikationerna och projektkraven. Det innebär också ett nära samarbete med entreprenörer, ingenjörer och andra specialister.
  • Leverans: När projektet är slutfört överlämnar våra kollegor och partners projektet till kunden och en utvärdering av projektets resultat och kvalitet genomförs.

Med hållbar mobilitet får upptagningsområden och förorter bättre förbindelser med de större städerna. Detta kräver säkra och tillgängliga förbindelser som kan binda samman hem, arbete, fritidssysslor och utbildning med kollektivtrafik och samtidigt förbättra stadslivet där vi bor.

När vi arbetar med våra infrastrukturprojekt är vi därför måna om på att skapa trygga platser där dagsljus, integrering av konst och högkvalitativa material står i centrum och där vi strävar efter att införliva parametrarna funktion, estetik, värdeskapande och resiliens.

001 Hellerup St 31 WEB

En grönare stad bygger på effektivare infrastruktur

Infrastruktur handlar om att investera i samhällsutveckling och i en mer hållbar framtid på lång sikt. Och vi måste komma ihåg att det vi bygger och anlägger nu är framtiden om 10-50 år. Effektiv infrastruktur kan bidra till att minska miljöpåverkan genom att optimera transport och logistik. Detta kan omfatta utveckling av snabbare, mer energieffektiva och mindre förorenande transportmedel, som tåg, cyklar eller elbilar, samt effektivare användning av resurser.

Det är därför viktigt att optimera vår infrastruktur om vi vill säkerställa en mer hållbar framtid. Infrastruktur kan alltså bidra till att minska miljöpåverkan, öka tillgången till grundläggande behov och skapa möjligheter att utveckla samhällen i en mer hållbar riktning.

Här kan du läsa om hur Trondheim Sentralstasjon kommer att bli en effektiv och betydelsefull knutpunkt för kollektivtrafiken för hela mellersta Norge. Ett projekt som har siktet inställt på framtiden, samtidigt som det respekterar det arkitektoniska ursprunget och hämtar inspiration från traditionella stationsbyggnader i trä och i Trondheims omgivande byggnader.

Arkitema Grejsdalsbroen Photo Christian Søes 02 web

Vi erbjuder specialiserad rådgivning för ditt nästa infrastrukturprojekt

Våra specialister erbjuder rådgivning inom ett brett spektrum av infrastrukturprojekt och arbetar med allt från knutpunkter för kollektivtrafik, järnvägar, tunnelbanestationer, flygplatser och transportnav. Och vi kan erbjuda rådgivning i alla faser av ditt projekt.

Från att utveckla och skissa på koncept till projektering och teknisk rådgivning om material, strukturer och konstruktionstekniker. Vi kan vara din nästa rådgivare för att säkerställa att infrastrukturprojektet genomförs och förverkligas i enlighet med dina hållbarhetsambitioner, tidsplaner och budgetar, samt att det uppfyller kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Sammantaget kan vi hjälpa våra kunder att planera, designa och genomföra infrastrukturprojekt som är funktionella, mer hållbara och estetiskt tilltalande.

Ska vi bli din nästa samarbetspartner som kan ge råd, designa och projektleda olika typer av infrastrukturprojekt i olika omfattning och i alla faser?