Vårby Udde

På platsen för Spendrups tidigare bryggeri i Vårby skapas en stadsdel nära natur och vatten med 2000 bostäder.

Industriområdet förvandlas till en tät och levande stadsdel med varierade kvarter, samtidigt som en del av den äldre industrikaraktären bevaras och får nya former och funktioner.
 • Magnolia Bostad AB
  Beställare
 • Adress
  Vårby Allé, Huddinge
 • År
  2018-
 • Omfattning
  1800 bostäder
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

Vårby Udde består idag av ett industriområde i ett sprickdalslandskap med skogsklädda kullar och gröna dalgångar samt en båtklubb. Den sedan århundraden kända Vårby källa fick under 1700-talet status som hälsobrunn och kring den växte en kultur fram med badhus och brunnshus. Källan var också anledningen till att bryggeriverksamheten anlades just här.

Förslaget innebär en bebyggelse som kompletterar de intilliggande stadsdelarnas lamell- och punkthus, och har nära till natur, vatten och bryggor. Dels är det Huddinge kommuns enda kontakt med Mälaren, med en mycket populär badplats, dels ligger den vid entrén till ett av Huddinges många naturreservat, Gömmaren.

Arkitema Vårby udde Cigarrtorget web

Torget blir stadsdelens främsta mötesplats med service, butiker och restauranger. Den befintliga tegelbyggnaden Cigarren från slutet av 1950-talet byggs om och återställs till sin ursprungliga gestaltning med sågtandstak. Även Spendrups tidigare huvudkontor återanvänds och blir områdets nya skola, kompletterad med idrottshall nära naturreservatet. Det är en viktig uppgift att förstärka kontakten till naturen och att även inom området skapa en fin kontakt för skolelever från skolan till idrottshallen.

Två av områdets tre förskolegårdar förläggs vid områdets stora kulle; en spännande plats för alla små och stora upptäckare. Kullen blir också på nytt tillgänglig för allmänheten med ett utkikstorn på toppen, som ger fin utsikt över Mälaren.

Axonometri färglagda hus 01 web