Rosenhøj

Renovering och omvandling av Rosenhøj

Med den övergripande renoveringen och omvandlingen har vi gjort ett slitet område till ett attraktivt bostadsområde. En omvandling som utöver fasad- och energirenovering också har förändrat den sociala infrastrukturen och identiteten.
 • Boligselskabet Århus Omegn
  Beställare
 • EFFEKT
  Arkitektur partner
 • Viggo Madsen
  Ingenjör
 • Center for Idræt og Arkitektur samt UIWe kulturplanlægning
  Samarbetspartner
 • Adress
  Rosenhøj, 8260 Viby J
 • År
  2011-2015
 • Omfattning
  200.000 m²
 • Utmärkelser
  Vinnare av tävling
 • Utmärkelser
  Vinnare av Renovationsprisets jubileumspris 2017
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Rosenhøj 06 Photo Michael Ellehammer web

Före den genomgripande omvandlingen var Rosenhøj ett stort, enformigt område med rader av bostadshus som stod placerade rygg mot rygg på en stor gräsplan. Det allmännyttiga bostadsbolaget hade svårt att hyra ut bostäderna och de boende upplevde att det inte fanns några möjligheter att skapa en positiv gemenskap.

Vår omvandling har som utgångspunkt varit att skapa mångfald och säkerställa gemensamma rum och ytor. Nu görs Rosenhøj om till elva mindre kvarter definierade av punkthus i stället för av enformiga flerbostadshus. Vi har tagit bort uppgångar och placerat husen parvis så att de riktar sig två och två mot varandra. Det gör att punkthusen nu ser varandra i ögonen i stället för att upprepa sig själva i slutna, bakåtvända block.

Arkitema Rosenhøj 08 Photo Michael Ellehammer web
Rosenhøjs identitet har förbättrats så markant att utflyttningsmönstret har vänts upp och ner – nu upplever bostadsbolaget en tillströmning av nya boende och växande väntelistor.
Arkitema Rosenhøj 09 Photo Michael Ellehammer web

Mellan varje set av punkthus skapar vi gemensamma trädgårdsområden i olika nivåer och med varierad plantering. Här blir samvaron lättare och mer naturlig när man träffar grannarna i ett grönt universum med olika möjligheter för både rekreation, lek och småskalig odling. Samtidigt har vi förtätat och understrukit bebyggelsen genom att placera en lägre gemensamhetsbyggnad och tvåvåningsradhus som avgränsning av den gemensamma ytan. Radhusen bidrar alltså till att definiera det gemensamma trädgårdsrummet och erbjuder även en annan boendeform som tilltalar andra typer av boende som därmed skapar mer mångfald och socioekonomisk variation i området.

Utöver att etablera en nära samhörighet mellan bostadshusen, skapar nya vägar och ett stigsystem mångfald och nya riktmärken i området. För att understryka mångfald och skapa identitet är punkthusen och radhusen dessutom uppförda i vitt skilda fasadmaterial, som skiffer, gips, höghållfast betong, aluminium och tegel.

Projektet är resultatet av ett bra samarbete mellan bostadsbolag, rådgivare och utförande företag.

Arkitema Rosenhøj 01 Photo Michael Ellehammer web
Arkitema Rosenhøj 04 Photo Michael Ellehammer web
Arkitema Rosenhøj 02 Photo Michael Ellehammer web
Arkitema Rosenhøj 07 Photo Michael Ellehammer web