Rosenhøj

En helhetsorientert renovering og transformering
Med den helhetsorienterte renoveringen og transformeringen har vi gjort om et nedslitt område til et attraktivt boligområde. En transformering som i tillegg til fasade- og energirenovering også har endret den sosiale infrastrukturen og identiteten.
 • Boligselskabet Århus Omegn
  Klient
 • EFFEKT
  Arkitektpartner
 • Viggo Madsen
  Ingeniør
 • Center for Idræt og Arkitektur samt UIWe kulturplanlægning
  Øvrig
 • Adresse
  Rosenhøj, 8260 Viby J
 • År
  2011-2015
 • Omfang
  200.000 m²
 • Priser
  Vinder af Renoverprisens jubilæumspris 2017
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Rosenhøj 06 Photo Michael Ellehammer web

Før den markante transformeringen var Rosenhøj karakterisert som et stort, ensformig område der rekker av boligblokker var plassert rygg mot rygg på en stor gressplen. Boligforeningen hadde utfordringer med å få leid ut boligene, og beboerne opplevde et område uten mulighet for å danne positive fellesskap.

Transformeringen vår tar utgangspunkt i å skape variasjon og sikre rom for fellesskap. Dermed er Rosenhøj nå gjort om til 11 mindre kvartaler, definert av punkthus i stedet for ensformige boligblokker. Vi har fjernet oppgangene og rettet inn blokkene slik at de danner par og orienterer seg mot hverandre to og to. Dermed ser punkthusene nå hverandre i øynene i stedet for å gjenta seg selv i avlukkede, ryggvendte blokker.

Arkitema Rosenhøj 08 Photo Michael Ellehammer web
Rosenhøjs identitet er forbedret så markant at mønsteret med fraflytting er snudd på hodet; nå opplever boligforeningen en tilstrømning og voksende ventelister.
Arkitema Rosenhøj 09 Photo Michael Ellehammer web

Mellom hvert sett av punkthus etablerer vi felles hagerom i forskjellige nivåer og med en variert beplantning. Her oppstår fellesskaper lettere og mer naturlig når man møter naboene i sammenheng med det attraktive grønne universet med forskjellige muligheter for både opphold, lek og små nyttehager. Samtidig har vi fortettet og understreket kvartalsdannelsene ved å plassere en lavere fellesbygning og toetasjes rekkehus som avgrensning av fellesskapet. Rekkehusene er dermed med på å definere det felles hagerommet, og de tilbyr samtidig en annerledes boligform som appellerer til andre typer beboere og dermed et mer mangfoldig og ressurssterkt område.

I tillegg til å etablere nær tilhørighet mellom to boligblokker, tilfører nye veier og et rekreativt stisystem mangfold og peilemerker til området. For å understreke mangfoldet og skape identitet er punkthusene og rekkehusene dessuten oppført i markant forskjellige fasadematerialer som skifer, puss, høystyrkebetong, aluminium og tegl.

Prosjektet er resultatet av et godt samarbeid mellom boligforeningen, rådgiverne og de utførende virksomhetene.

Arkitema Rosenhøj 01 Photo Michael Ellehammer web
Arkitema Rosenhøj 04 Photo Michael Ellehammer web
Arkitema Rosenhøj 02 Photo Michael Ellehammer web
Arkitema Rosenhøj 07 Photo Michael Ellehammer web