Produktionsanläggning för Swedish Match

Rektangulärt formspråk präglar fabriken i Kungälv

En anläggning som gjord för att bygga ut, utan att förlora vare sig dagsljus eller logik.
 • Swedish Match AB
  Beställare
 • År
  2008-2012
 • Omfattning
  8000 m² BTA
 • Arkitekt
  KUB arkitekter (Arkitema)
Arkitema Swedish Match 06 Photographer Bert Leandersson web web

Detta projekt omfattade fortsatt utbyggnad av en befintlig anläggning för tillverkning av portionssnus i Rollsbo, byggd 2001. Den innefattar lager, packsal och beredningshall. Den arkitektoniska utmaningen i detta uppdrag var att skapa en logisk och orienterbar miljö. Varje huskropp har sin egen karaktär och funktion. Husdelarna hålls samman av sitt strikta rektangulära formspråk.

Arkitema Swedish Match 02 Photographer Bert Leandersson web web

Stor hänsyn har tagits till framtida utbyggnadsetapper. I expansionsriktningar har byggsystem valts som kan demonteras och återanvändas. De fasader man vet kommer att vara permanenta består av prefab-betong. För att bryta ner skalan och trolla bort elementskarvarna är betongelementen utformade med ett reliefmönster, en fasad som ändrar karaktär beroende på ljusets skiftningar och det avstånd på vilket man betraktar den.

Arkitema Swedish Match 08 Photographer Bert Leandersson

Långa fönsterband i varierande höjd ger rikligt med dagsljus långt in i anläggningen. Även renodlade installationsplan får dagsljus. Lagerdelens fasad består av ett helt glasparti med ett rutmönster i klarglas och opakt glas. Förbindelsegångarna mellan gammal och ny byggnad är uppglasade och tillsynes svävar mellan byggnaderna. Detta medger utblickar och exponerar liv och rörelse i en annars avskild och otillgänglig anläggning.

Arkitema Swedish Match 07 Photographer Bert Leandersson web web