Oceanön

En konstgjord ö med inspiration från hamnens värld

Hållbarhet är ledordet när Helsingborgs hamn ska utvecklas. Oceanön blir områdets minsta ö men rymmer en rad olika innovationer för livet både på land och i vattnet.
 • JM
  Beställare
 • År
  2021-
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Oceanöen Oversigtsbilled

Inspirationen till bebyggelsen är hämtad från hamnens värld. Båthus, packhus och kanalhus kommer ge Oceanön en egen identitet grundad i områdets historiska användning. Bebyggelsen kommer att samspela fint med H99 i norra delen av hamnen och blir ett blickfång från färjan och resten av Oceanhamnen.

Bebyggelsen består av radhus och flerfamiljshus. Ett torg samlar butiker, verksamheter och uteliv. En viktig del av projektet är att det ska vara klimatneutralt, både själva ön och byggnaderna på den, under sin livscykel. De boende uppmuntras till hållbara beteenden, bland annat genom att främja cykeln som transportmedel och tillhandahålla ytor för odling.

Själva ön ska konstrueras av fyllnadsmassor från andra projekt. Även byggmaterial kan återanvändas. Till detta behövs en innovativ dagvattenhantering, åtgärder för stimulans av marint liv både ovan och under havsytan, närkontakt med den marina ekologin och platser för pedagogisk verksamhet.

Hela den nya stadsdelen ska få 1200 bostäder varav ungefär 200 ligger på Oceanön. Preliminärt färdigställande 2028.

Arkitema Oceanoen syd Helsingborg_web