Masthuggskajen Kv 1A

En ny spännande stadsdel, inte för prydlig och perfekt

I området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen i centrala Göteborg växer en ny stadsdel fram – Masthuggskajen. Med kvarteret vill vi bidra till en ny, levande, och dynamisk stadsdel.
 • Stena Fastigheter
  Beställare
 • År
  2019-
 • Omfattning
  18400 m2 BTA
 • Arkitekt
  KUB arkitekter (Arkitema)
Arkitema Masthuggskajen Exterior Torget web

Det nya kvarteret skall bjuda på en stadsbyggnadsmässig komplexitet. Det skall inte vara för prydligt och perfekt, utan ha ett uttryck som präglas av mångsidighet och kontraster.

En ambition är att fånga karaktären hos de närliggande Långgatorna och ta med den ut i det nya området. Kvarteret har en variation i utformning och ett dynamiskt formspråk där enskilda huskroppar visar upp sig. Gavelmotiv, ett varierat taklandskap och synlig grönska på såväl innergård som takterrasser är tydliga karaktärsdrag.

Kvarteret har en egen karaktär och utgör en tydlig gestalt och siluett vid älvrummet. Det är ett modernt stenstadskvarter med tydligt markerade bottenvåningar, utformade med omsorgsfulla detaljer i hållbara material. Fasaderna är utformade med vertikalitet i en varierad gestaltning med korta fasadlängder och stående fönstersättning. Fasadmaterialen är en blandning av sten, tegel, betong och metall gestaltade med variation i volym, höjd
och takvinklar.

Kvarterets markplan består av restauranger, butiker och har en tydligt publik och inbjudande karaktär. Läget vid vattnet och mot det nya torget i öster ger fantastiska förutsättningar för ett rikt stadsliv. En bärande idé i vår gestaltning är att kvarterets utskjutande podiedel utförs som en friliggande paviljongbyggnad för en publik verksamhet. Mellan kvarteret och paviljongbyggnaden bildas en intim och spännande passage. Den nya passagen bidrar till den stadsmässiga komplexiteten och blir ett fint tillskott för området. Ovanför butiksplanet innehåller kvarteret bostäder.

Med en fantastisk utsikt över älven, kommer det att bli ca 140 moderna hyreslägenheter, co-living lägenheter för kollektivboende och grönskande terrasser. Bostäderna är till stor del kompakta smålägenheter. Målbilden är att förena kompakta ytor med upplevelse av rymd och funktionalitet. Planlösningar med rymligt och öppet kök, bra förvaring, och miljösmarta lösningar med t ex tvättlounger i stället för privata tvättmaskiner.

Arkitema Masthugget Day Exterior web