Brudaremossen

Utropstecken för vandraren

Den gamla soptippen läckte hälsovådligt lakvatten i det populära friluftsområdet i Göteborg. Lösningen blev en anläggning som upplevs olika varifrån man än kommer.
 • Göteborg Vatten
  Beställare
 • År
  2016 - 2020
 • Omfattning
  460 m2 BTA
 • Arkitekt
  KUB arkitekter (Arkitema)
 • Pris
  Årets byggnad Göteborg 2020
Brudaremossen 11

Vandraren som närmar sig byggnaden vid skidområdet Brudarebacken blir kanske nyfiken på den här lakvattenanläggningen. Här låg tidigare en deponi och soptipp som läckte hälsovådligt lakvatten. Det skapade problem för den närliggande miljön samt för den centrala kommunala vattenreningen.

Delsjöområdet är ett stort och uppskattat natur- och rekreationsområde i Göteborg och beställaren ville därför ha ett byggnadsverk som skulle anpassas till sin omgivning men ändå ha ett stolt självständigt uttryck, med fokus på bra och rationell arbetsmiljö samt hållbarhet.

Brudaremossen 10
Fasadbeklädnaden består av hållbar tålig och brandsä­ker corténplåt som kontrasterar mot den gröna omgivningen.

Det för naturen och miljön viktiga innehållet skulle med gestaltningen manifestera omsorgen om projektet. Konceptet för den utvändiga arkitekturen blev tanken om ett ”icke-hus med en twist.” En praktisk lekfullhet anpassad till den gröna och blöta omgivningen skulle prägla utformningen.

Reningsanläggningen skulle upplevas annorlunda beroende på varifrån man som vandrare betraktade den. Resultatet är en olikformad byggnad med en vinklad och vriden konstruktion, där den sneda planformen följer den serpentindamm som anknyter mot byggnaden i norr. Taket knäcks med en sned vinkel vilken gör att den totala formen upplevs än mer varierad.

Fasadplåtarna är utskurna i geometriska former för att lekfullt interagera med trädens stammar och lövverkets skuggverkan. Det snedvridna taket beläggs med sedumgräs som med årstidernas växlingar varierar i olika färgnyanser.

Brudaremossen 09