Ostlänken

Framtidens järnväg under uppförande i Sverige

Ostlänken utgör det första steget mot en framtida höghastighetsjärnväg på linjerna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Genom sin design lägger detta infrastrukturprojekt ramarna för en ny generation av järnvägar.
 • Trafikverket
  Beställare
 • COWI
  Ingenjör
 • SYSTRA
  Ingenjör
 • Golder Associates
  Ingenjör
 • Bergab
  Ingenjör
 • Adress
  Nyköping kommun
 • År
  2019-2033
 • Omfattning
  En station, 85 broar, 65 km höghastighetsbana och 20 km vanlig järnväg
 • Arkitekt
  Arkitema

Projekt Ostlänken (OLP) är den 150 km långa höghastighetsjärnvägen som sträcker sig mellan Järna och Linköping som en del av det svenska High Speed Rail-programmet som förbinder landets tre största städer: Stockholm, Göteborg och Malmö.

Arkitema OLP3 Halladal no tractor web

Trafikverket har delat upp Ostlänken-projektet i fyra delar, varav delen som betecknas OLP3 utvecklas av COWI, Systra och Arkitema i ett samriskprojekt. Arkitema bidrar med att definiera tillträdesområdena för den nya höghastighetsjärnvägen samt säkerställer att två nya stationer i Skavsta och Nyköping får funktioner som resecentrum, prestanda och status av transportnav. Tillfartsområdena kommer att utgöra moderna trafikknutpunkter och öka tillgängligheten för alla som dagligen behöver använda Ostlänken.

I samarbete med byggnadsingenjörer och landskapsarkitekter i COWI kommer vi även att fördjupa och utveckla de arkitektoniska lösningarna och designspecifikationerna för alla konstruktionsdelar på OLP3-sträckningen. Detta inkluderar över 67 broar längs vägen. Ett komplext uppdrag där våra många interna kompetenser kommer att fylla sin funktion. Med egna ingenjörer finns det således professionella resurser som kan säkerställa både ett snabbt och bättre integrerat utförande.

Landskapsbron klasse3h
Arkitema OLP3 Skavsta update web

OLP3 sträcker sig mellan Sillekrog över Nyköping till Stavsjö. Förutom den 65 km långa höghastighetsjärnvägen omfattar projektet även en 15 km lång slinga som förbinder Nyköpings stad med High Speed Rail-nätverket och inkluderar två nya stationer: Nyköpings resecentrum och Skavsta flygplats.

Arkitema OLP3 Skavsta web