Sjukhusdesign får hedersomnämnande

Arkitema 3 XN Børne Riget 02 web

Sjukhusdesign får hedersomnämnande

23 juni 2023

Mary Elizabeths sjukhus i Köpenhamn har tilldelats ett hedersomnämnande i kategorin 'Framtida sjukvårdsdesign' på European Healthcare Design Conference i London. Enligt juryn visar detta projekt stor potential inom övergripande planering, platsutveckling, välbefinnande, beredskap för pandemier och hållbar utveckling.

Detta erkännande är ett kvitto på att de olika aktörerna har haft ett innovativt tillvägagångssätt för att omvandla sjukvården till något nytt och bättre. Här finns mjuka former, gröna inslag och värme. En byggnad designad för barn skapar en god och trygg miljö samtidigt som den möjliggör deltagande i aktiviteter, lärande och lek under behandling.

Mary Elizabeths sjukhus är beställt av Region Hovedstaden och designat av 3XN i samarbete med Arkitema och NIRAS.