Nu byggs Lillsidanskolan i Enköping

Arkitema Lillsidanskolan View01 web

Nu byggs Lillsidanskolan i Enköping

15 augusti 2023
Den nya skolan är beräknad för 850 elever och ska tas i bruk 2026. Arkitema har gestaltat skolan så att den kan växa och krympa med storleken på årskurserna. De öppna innergårdarna planeras för undervisning och projektarbeten utomhus.

Inspirationen till den flexibla planlösningen kommer från tältet, och den syns också i den exteriöra gestaltningen av taket och takfötterna som ger skolan en egen karaktär. Fasaden utförs i ljust tegel, som harmonierar med områdets bostäder där många har ljusa tegel- eller putsfasader.

- Våra duktiga och drivande beställare har varit fantastiska för utvecklandet av den här skolan och idrottshallen där ett starkt fokus på innovativ pedagogik har format byggnaderna, säger Britta Lundin Forestier, arkitekt och affärsområdeschef.

Både stommen och interiören kommer att utföras i trä, vilket betyder att skolan gör minimalt klimatavtryck. Till projektet hör också Västerledens aktivitetscenter: en fullstor idrottshall och en fritidsgård.