Danskt skolprojekt får internationellt erkännande

Arkitema Erlev Skole Photo Niels Nygaard 19 web

Danskt skolprojekt får internationellt erkännande

10 november 2023

Vårt projekt Erlev Skole får ett hedersomnämnande i kategorin Utbildning vid THE PLAN AWARD 2023. I projektet, beläget i danska Haderslev, höjdes standarden för innovativt lärande och hållbarhet.

Erlev Skola, på totalt 5800 m2, är utformad som en serie enkla och öppna geometrier. Skolan består av små universum med årskluster, där varje del har en åldersanpassad layout och ett särskilt visuellt utseende.

Detta prestigefyllda omnämnande är ett bevis på ett gott samarbete med Haderslev Kommune, OJ Rådgivende Ingeniører, Kuben Management - Bygherrerådgiver og Udviklingspartner, Autens och Pluskontoret Arkitekter där vi tillsammans skapat en inlärningsmiljö som både uppfyller behoven och överträffar förväntningarna hos både barn och lärare.