Byggstart för Eleonoraskolan i Botkyrka

Arkitema Hallunda Nya Skola View05 Original 02 web

Byggstart för Eleonoraskolan i Botkyrka

15 november 2023

Nu har det första spadtaget startat bygget av den nya Eleonoraskolan i Botkyrka. Arkitema har ritat Botkyrka kommuns nya flaggskepp för utbildning i Hallunda, med digitalisering, matematik och naturvetenskap som profil. Den nya skolan planeras för 975 elever i åk F-9 med en idrottshall som har läktarplatser för 150 besökare.

Folkets hus, industriarvet och naturen har varit bärande i gestaltningen av den nya skolan. Samtidigt har stort fokus lagts på lärare och elevers trygghet, vilket har resulterat i den mjuka hörnen som minimerar dolda ytor. Material, färgval och planlösning har särskilt anpassats för barn och unga med NPF, något som gynnar alla som vistas i byggnaderna.

Inflyttning beräknas till 2025.