Arkitema ritar skola på Södermalm i Stockholm

Arkitema Tullgårdsskolan view03 web

Arkitema ritar skola på Södermalm i Stockholm

25 februari 2022

Nu är utbyggnaden av Tullgårdsskolan på Södermalm i Stockholm ute på samråd. Utbyggnaden ska resultera i att Tullgårdsskolan kan välkomna 900 elever i årskurserna F-9. I förslaget har skolan fått tre nya byggnadsvolymer som ansluter till de befintliga lokalerna och trappar ner mot Hammarbykanalen.

Materialitet, kulör och volymhantering är utformade med hänsyn till de olika byggnadskaraktärerna som finns på platsen och tillför samtidigt ett nytt tidslager till området.

Samrådet pågår till 4 april.