Tullgårdsskolan

Arkitema ritar ny tillbyggnad till Tullgårdsskolan vid Hammarby kanal

Utbyggnaden ska resultera i att Tullgårdsskolan kan välkomna 900 elever i årskurserna F-9. Utbyggnaden ansluter följsamt till platsen och de befintliga byggnaderna.
  • SISAB
    Beställare
  • År
    2021-
  • Arkitekt
    Arkitema
Arkitema Tullgårdsskolan view04 web_2

Den nya skolbyggnadens formspråk tar sin utgångspunkt i platsen, sammanhanget och de givna förutsättningarna. Mot Östgötagatan får skolbyggnadens volym livförskjutningar för att bevara de befintliga träden i den trädrad som är utpekad som värdefull. Därigenom delas byggnaden upp i tre sammansatta volymer som bryter ner skalan och upplevelsen av en stor byggnad på platsen.

Mot gården trappar de tre volymerna med jämna steg och öppnar på så vis gården mot Tullgårdsgatan och den befintliga skolbyggnaden.

Arkitema Tullgårdsskolan view01 web

De tre volymerna trappar följsamt ned med gatans lutning mot den befintliga skolan och Hammarbykanalen.

Materialitet, kulör och volymhantering är utformade med hänsyn till de olika byggnadskaraktärerna som finns på platsen och tillför samtidigt ett nytt tidslager till området.

Den nya skolbyggnaden utförs genomgående i vitt tegel. Tegelmaterialet knyter an till den befintliga skolan men får en egen färg för att ges en egen karaktär. Byggnadens valmade tak med markerade takfötter har hämtat sin inspiration från den befintliga skolan.

Kontakten med parken i öster är viktig och därför finns flera gångvägar mellan park och skolgård.

Arkitema Tullgårdsskolan view02 web