Skanderborg Bakker

Forskellige boligtyper i varierende bogrupper

På et stort uberørt plateau, hævet over de røde tegltage i Skanderborg by, skrånende mod syd og med udsigt over Skanderborg sø, ligger en ny hvid bydel.
 • Sjælsø Gruppen
  Bygherre
 • Raundahl & Moesby A/S
  Bygherre
 • Rambøll
  Ingeniør
 • Cowi
  Ingeniør
 • Ingeniørfirmaet Arne Elkjær
  Ingeniør
 • Adresse
  Skanderborg Bakker, Skanderborg N
 • År
  2007-2020
 • Omfang
  34 ha – ca. 750 bolig
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema skandeborgbakker0478 Photo Niels Nygaard web

Bydelen rummer godt 700 boliger i små overskuelige kvarterer, der har forskellig karakter efter de forskellige landskabstræk, der præger området.

Bebyggelsesplanen, der medvirkede til at Arkitema vandt den offentlige arkitekt- og grundpriskonkurrence om Skanderborg bakker, viser en række mindre bebyggelser - boligkvarterer - der er placeret og præget af den landskabsform og de specielle terrænforhold, der er i området. Hver boenhed får sin særlige arkitektoniske udformning og boligtypologi, og opnår dermed sin helt egen identitet, men underordner sig en vis materialekarakter, der gør at området fremstår homogent og med subtile forskelle.

Arkitema skandeborgbakker417 2 red Photo web
Mellem boenhederne friholdes det oprindelige landskab og giver masser af plads til rekreative muligheder - alle med en fantastisk udsigt over Skanderborg sø.

Landskabet falder mod syd. Derfor placeres de højeste 6 etagers punkthuse i den nordlige del af området, og danner ryg imod nord og motorvejen, mens bebyggelserne mod syd er to og tre etagers rækkehuse og dobbeltvillaer. De forskellige bygningshøjder og boligtyper understreger det skrånende landskab, og sikrer at alle har en enestående udsigt. Fra de høje etageboliger er der også udsigt mod nord og landskabet i Illerup ådal.

Arkitema skandeborgbakker0321 Photo Niels Nygaard web
Arkitema skandeborgbakker0185 Photo Niels Nygaard web
De store ubebyggede grønninger er de respektive bebyggelsers fælles friarealer og tumleplads.
Arkitema skandeborgbakker779 Photo web