RUC Bygning 21

Universitet med hjemligt og internationalt læringsmiljø

Roskilde Universitet (RUC) ønskede et studiemiljø, som skulle gøre universitetet mere tiltrækkende for både nationale og internationale studerende, og som samtidig etablerer studiemiljøer med fokus på hjemlighed for derved at forstærke sociale møder mellem de studerende.
 • Roskilde Universitet og Bygningsstyrelsen
  Bygherre
 • Hald & Haldberg
  Hovedentreprenør
 • Strunge Jensen
  Ingeniør
 • Adresse
  Roskilde Universitet Universitetsvej 1 – 4000 Roskilde
 • År
  2013 - 2014
 • Omfang
  1.200 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema
Arkitema RUC Bygning 02 Photographer Niels Nygaard
Arkitema RUC Bygning 06 Photographer Niels Nygaard

Med afsæt i en campusplan udarbejdet af Arkitema og universitetets rektorat, påbegyndtes hele udviklingen af det nye RUC med ombygning af Bygning 21, som huser Institut for Samfund og Globalisering (ISG).

Bygning 21 er en del af de første toetagers ”kube-bygninger” fra 1972, og bestod tidligere af snævre gange og lukkede cellekontorer. Transformationen har resulteret i transparens, luft, lys og udsyn – bl.a. mod de smukke omgivelser, som er integreret i de nye rumligheder. Derudover er der integreret ikke-aktive områder og zoner, og der er etableret nye studiearbejdspladser som f.eks. amfi-auditoriet, et køkken, et caféområde og gruppekupéer. Alle de nye områder fokuserer på at skabe et tiltrækkende, multifunktionelt studie- og opholdsmiljø med en udpræget grad af hjemlighed.

Arkitema RUC Bygning 03 Photographer Niels Nygaard
Arkitema RUC Bygning 09 Photographer Niels Nygaard
Arkitema RUC Bygning 01 Photographer Niels Nygaard

De studerende har således fået et studiemiljø med blandede faciliteter. Der er skabt et læringsmiljø, hvor de studerende både kan opholde sig i store åbne arealer med masser af lys og luft såvel som mindre afskærmede nicher af både grupperum og pladser til selvstændigt arbejde. De større åbne områder kombinerer et seriøst arbejdsmiljø med varme elementer, hvor skarpe overflader afbalanceres af bløde materialer som lænestole og sofaer. På den måde er der skabt et læringsmiljø, som indbyder til studiearbejde i et behageligt miljø.

Ombygningen er gennemført i forbindelse med en rammeaftale med RUC og Bygningsstyrelsen, og selve udførelsen er foregået i et tæt samarbejde med instituttets undervisere, ledere og ikke mindst de studerendes repræsentanter.

Arkitema RUC Bygning 04 Photographer Niels Nygaard