Rosenhøj

En helhedsorienteret renovering og omdannelse af Rosenhøj

Med den helhedsorienterede renovering og omdannelse har vi transformeret et nedslidt område til et attraktivt boligområde. En omdannelse, der udover facade- og energirenovering, også har ændret den sociale infrastruktur og identitet.
 • Boligselskabet Århus Omegn
  Bygherre
 • EFFEKT
  Arkitektpartner
 • Viggo Madsen
  Ingeniør
 • Center for Idræt og Arkitektur samt UIWe kulturplanlægning
  Øvrig
 • Adresse
  Rosenhøj, 8260 Viby J
 • År
  2011-2015
 • Omfang
  200.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskab
  Arkitema
 • Præmiering
  1. præmie i indbudt konkurrence
 • Præmiering
  Vinder af Renoverprisens jubilæumspris 2017
Arkitema Rosenhøj 06 Photo Michael Ellehammer web

Før den markante omdannelse var Rosenhøj karakteriseret som et stort, ensformigt område, hvor rækker af boligblokke var placeret ryg mod ryg på en stor græsplæne. Den almene boligforening havde udfordringer med at få udlejet boligerne og beboerne oplevede et område uden mulighed for at danne positive fællesskaber.

Vores omdannelse tager udgangspunkt i at skabe variation og sikre rum for fællesskaber. Således er Rosenhøj nu omdannet til 11 mindre kvarterer defineret af punkthuse, snarere end af ensformige boligblokke. Vi har fjernet opgange og orienteret blokkene, så de danner par og orienterer sig mod hinanden to og to. Således ser punkthusene nu hinanden i øjnene i stedet for at gentage sig selv i aflukkede, rygvendte blokke.

Arkitema Rosenhøj 08 Photo Michael Ellehammer web
Rosenhøjs identitet er forbedret så markant, at mønsteret med fraflytninger er vendt på hovedet; nu oplever boligforeningen en tilstrømning og voksende ventelister.
Arkitema Rosenhøj 09 Photo Michael Ellehammer web

Imellem hvert sæt punkthuse etablerer vi fælles haverum i forskellige niveauer og med en varieret beplantning. Her opstår fællesskaber lettere og mere naturligt, når man mødes med naboerne om det attraktive grønne univers med forskellige muligheder for både ophold, leg og små nyttehaver. Samtidig har vi fortættet og understreget kvartersdannelserne ved at placere en lavere fællesbygning og to-etager rækkehuse som afgrænsning af fællesskabet. Rækkehusene er således med til at definere det fælles haverum, og de tilbyder samtidig en anderledes boligform, der appellerer til andre typer beboere og dermed et mere mangfoldigt og ressourcestærkt område.

Udover at etablere et nært tilhørsforhold to boligblokke imellem, giver nye veje og et rekreativ stisystem området mangfoldighed og pejlemærker. For at understrege mangfoldigheden og skabe identitet er punkthusene og rækkehusene desuden opført i markant forskellige facadematerialer som skifer, puds, højstyrke beton, aluminium og tegl.

Projektet er resultatet af et godt samarbejde mellem boligforeningen, rådgiverne og de udførende.

Arkitema Rosenhøj 01 Photo Michael Ellehammer web
Arkitema Rosenhøj 04 Photo Michael Ellehammer web
Arkitema Rosenhøj 02 Photo Michael Ellehammer web
Arkitema Rosenhøj 07 Photo Michael Ellehammer web

Det siger de

 • Vi ville egentlig flytte, når vi fik barn. Men nu er der sket så meget med hele området. Vi kan trygt lade vores lille dreng vokse op her. Jeg bliver glad, bare jeg kigger ud ad vinduet.
  — Denita Hajic, beboer i Rosenhøj