Nørre Vosborg

En gammel herregård i nye rammer.

Nørre Vosborg er en herregård nær Holstebro i Vestjylland, Denmark. Herregårdens bygninger stammer fra midten af 1500-tallet. Arkitema har restaureret, konverteret og tilbygget herregårdens avlsbygninger, så de i dag fremstår som et nutidigt hotel-, kultur- og konferencecenter med en nybygget hotelfløj og med nyindretninger af alle ladegårdens mangeartede bygninger.
 • Realdania Byg
  Bygherre
 • OBH-Gruppen
  Ingeniør
 • Adresse
  Nr. Vosborg, Vembvej 35, Vemb
 • År
  2005-2008
 • Omfang
  4000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Norre Vosborg 05 web

Nørre Vosborg omfatter et firefløjet anlæg med tilhørende avlsbygninger, som omgives af et smukt og varieret landskab, der byder på forskellige aktiviteter for stedet besøgende. Disse avlsbygninger er blevet renoveret og fungerer i dag som hotelfløj bestående af 1.200 m² og rummer 37 nutidige dobbeltværelser.

Den nye del matcher i volumen det eksisterende anlægs største bygninger - de store lader. På trods af sin størrelse og placering, konkurrerer den ikke med det historiske anlæg. For at underspille hotelfløjens rolle, er der blevet anvendt alternative materialer i forhold til avlsbygningernes dominans af røde teglmure og stråtækte tage.

Arkitema Norre Vosborg 02 web
Arkitema Norre Vosborg 01 web

Hotellet er kendetegnet ved et kvistløst tag, hvor klinkbeklædningen løftes, og danner et bånd i tagfladen, der integrerer de åbninger, der er nødvendige for hotelværelser i tagetagen. Ved at lægge åbningerne til terrasserne ind i det halvåbne bånd, mindskes og opløses den visuelle opfattelsen af ”huller” i den ellers homogene tagflade.

På hotelfløjens udvendige side anvendes træ som et gennemgående materiale, der skaber et uprætentiøst udtryk op imod de nøjsomme og ældre teglbygninger. Den renoverede hotellade er beklædt med træ på facader og på tag. Hotelladens facader og gavle er desuden malerbehandlet med sort svensk slammaling.

Arkitema Norre Vosborg 09 web
Arkitema Norre Vosborg 10 web

Trods en nænsom renovering til nye funktionaliteter, emmer den vestjyske herregård endnu af flere hundrede års historie i en unik og levende herregårdsstil.
Arkitema har varetaget arkitekt- og landskabsrådgivning, herunder varetaget indretning, fagtilsyn og delt budgetstyring på projektet.

Arkitema Norre Vosborg 08 web