NærHeden - Masterplan

Udviklingsplan for ny bydel på 65 hektar mellem København og Roskilde

På et stort areal syd for Hedehusene er der ambitioner om at skabe fremtidens forstad. Gennem en arkitektkonkurrence vandt Arkitema opgaven om at designe en nytænkende marsterplan for 3000 boliger med fokus på sociale fællesskaber, nærhed til landskabet og plads til liv.
 • NærHeden P/S
  Bygherre
 • Realdania By
  Bygherre
 • Høje Taastrup Kommune
  Bygherre
 • Karres en Brands
  Landskabspartner
 • Orbicon
  Ingeniør
 • Adresse
  Industrivej 2, 2640 Hedehusene
 • År
  2018
 • Omfang
  65 ha
 • Præmiering
  Winner Master Planning – World Architecture Festival
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema

Udviklingsplanen sætter rammerne for udviklingen af den nye bydel NærHeden, som er et 65 hektar stort område syd for Hedehusene Station, hvor der bygges 3.000 boliger, som skal være hjem for op til 8.000 nye beboere. Ud over boliger indeholder området skole og børneinstitutioner, kontorerhverv, liberalt erhverv, detailhandel, kultur og offentlig service organiseret i klynger, der styrker samarbejde og synergier mellem aktørerne.

Arkitema Naerheden Gaden
En helt ny måde at bo og leve i forstaden

NærHeden er Arkitemas forslag til en plan for fremtidens forstad – en helt ny måde at bo og leve i forstaden. Her lægger masterplanen op til at det nemt at få hverdagen til at fungere med transport, indkøb og fritid og nemt at mødes og dyrke fælles interesser.

Arkitema Naerheden illustrationsplan 1 2000 20150902

NærHeden er tænkt som en moderne bydel, der kombinerer det bedste fra forstaden og det bedste fra byen. Her lægges op til tætte og varierede boligklynger med intime byrum, små private arealer, fællesfaciliteter og mange typer mødesteder.

Arkitema Naerheden Kvarterplads

I NærHeden er der korte afstande til alt, gode forbindelser til offentlig transport og et rekreativt grønt Loop, der binder NærHeden sammen med det eksisterende Hedehusene og samtidig håndterer bydelens regnvand.

Alle disse elementer, samt en sammenkobling af sociale, tekniske, landskabelige og økonomiske løsninger, skal gøre NærHeden til noget helt andet end den funktionsopdelte og ofte monotone forstad, som vi kender fra tidligere og samtidig udvikle og nytænke forstadens velkendte kvaliteter, som f.eks. nærhed til landskabet, skoler og sociale fællesskaber.

Arkitema Naerheden Sen