Munkemose Park

Transformation af bevaringsværdig skole til eksklusive boliger

Den tidligere Odense Teknisk Skole er blevet renoveret og transformeret til boligbyggeri med moderne udlejningslejligheder. Der er desuden opført en ny boligbebyggelse side om side med de eksisterende rødstensbygninger fra slutningen af 1800-tallet.
 • Tasfo Selskaberne
  Bygherre
 • Landplus
  Landskab
 • Henneby Nielsen
  Ingeniør
 • Adresse
  Munke Mose Allé 1
 • År
  2016 - 2019
 • Omfang
  8.500 m2 transformation + 3.500 m2 nybyg
 • Arkitekt
  Arkitema

Den tidligere Teknisk Skole ved Munke Mose i Odense er blevet renoveret og transformeret til boligbyggeri med moderne udlejningslejligheder. Der er desuden opført en ny boligbebyggelse side om side med de eksisterende rødstensbygninger der er opført i perioden 1895-1939 og oprindeligt husede Mulernes Legatskole.

Arkitema Munkemose Park photo Kirstine Mengel 08

I renoveringen af det smukke skolebyggeri er bygningernes karakter, byggestil, proportioner og materialer fastholdt, og i opførelsen af det nye byggeri er der lagt vægt på arkitektonisk samhørighed med de gamle bygninger.

Arkitema Munkemose Park photo Kirstine Mengel 05

Den nye bygning rummer omkring 3.500 boligkvadratmeter fordelt på fem plan inklusiv penthouse. Facaden er i rød tegl med samme karakter og udseende som de eksisterende bygninger, mens den tilbagetrukne penthouse har en facadebeklædning i en gyldenbrun, anodiseret aluminium. Derudover er der arbejdet arkitektonisk med reces- og mønstermurværk, vinduessprossering samt dybe rammer omkring vinduespartier, altaner og franske altaner.

Arkitema Munkemose Park photo Kirstine Mengel 07

Sammen med de eksisterende bygninger danner den nye bygning en karréstruktur, og det samlede bygningskompleks rummer nu omkring 100 familie- og seniorboliger samt attraktive fællesarealer både ude og inde. Der er således skabt et unikt miljø med rod i stedets karakter og historie, og med mulighed for fællesskab på tværs af generationer.

Arkitema Munkemose Park photo Kirstine Mengel 01

Byggeriet er bevaringsværdigt, og projektet er derfor blevet til i tæt samarbejde med Odense Kommune og Fredningsnævnet, samt en ambitiøse bygherre med fokus på kvalitet og respekt for det oprindelige.

Arkitema Munkemose Park photo Kirstine Mengel 06