Danasvej

Transformation af erhvervsbygning til studie- og seniorboliger

Med målet om at bevare en historisk bygning er en tidligere erhvervsbygning centralt på Frederiksberg blevet renoveret og transformeret til nye funktioner. Udearealerne er blevet åbnet op for lokalområdets beboere, så ikke bare bygningen, men hele nabolaget har fået nyt liv.
 • MP Pension
  Bygherre
 • Einar Kornerup
  Entreprenør
 • Alectia
  Ingeniør
 • Adresse
  Danasvej 26-28, Frederiksberg
 • År
  2015 - 2018
 • Omfang
  6.300 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema
Arkitema Danasvej Photo Niels Nygaard 01
Arkitema Danasvej Photo Niels Nygaard 02 web

Tidligere havde SU-styrelsen til huse i den flotte gamle industribygning på Danasvej på Frederiksberg. I dag er bygningen blevet transformeret til studie- og seniorboliger, omkring et åbent, overdækket atriumrum. Målet har været at bygge bro mellem det bevarede industrielle udtryk og funktionaliteten i boligerne for unge og ældre. I alt har det resulteret i 77 studieboliger og 8 seniorboliger af høj kvalitet.

Arkitema Danasvej Photo Niels Nygaard 09 web
En bro mellem det bevarede industrielle udtryk og funktionaliteten i boligerne for unge og ældre

De nye boliger er designet således at udformning og materialevalg underbygger et gedigent og kvalitetsmæssigt udtryk, der passer ind i Frederiksbergs klassiske og grønne identitet. Renoveringen blev gennemført med fokus på genbrug og upcycling af de originale elementer, hvilket bidrager til bygningens unikke karakter. Samtidig har der været fokus på at tilfører opholdskvaliteter, i og omkring boligerne som matcher en moderne brug af byen.

IMG 9980
Arkitema Danasvej Photo Niels Nygaard 14 web

Udearealerne blev i forbindelse med transformationen åbnet op og omdannet til attraktive og stemningsfulde opholdsarealer; både for huset beboere og for hele lokalområdet. Grå overflader er omdannet til frodige grønne overflader med æstetiske regnvandsbede, der fremmer biodiversiteten, skaber oplevelser og bidrager til en behagelig atmosfære. I bygningens stueetage er der desuden etableret café, der sammen med de nye grønne byrum bringer liv og atmosfære til området.

Arkitema Danasvej Urban 06
Arkitema Danasvej Urban 02

Arkitema stod desuden for udarbejdelse af lokalplan for området. Planen omhandler blandt andet ombygning af allerede eksisterende bygninger, begrænset nybyg og indretning af grønne områder.

Hele projektet er udført i tæt samarbejde med bygherre og relevante myndigheder, hvilket har sikret en høj udførselsmæssig og æstetiske kvalitet i de nye boliger.

Arkitema Danasvej Photo Niels Nygaard 15