Gadehavegård

Mere gade! Mere have! Mere gård!

Vi går modigt til værks for - i respekt for beboerne - at skabe varige og dybdegående forandringer i Gadehavegård.
 • Domea
  Bygherre
 • AB Clausen
  Rådgivende ingeniører
 • JL Engineering
  Rådgivende ingeniører
 • År
  2020 - 2030
 • Type
  Konkurrence, 1. plads
 • Omfang
  4000 m² campus, kvarterhus, infrastruktur og helhedsplan for 105 almene ungdomsboliger, 446 familieboliger og 54 (nybyggede) ældreboliger.
 • Type
  Konkurrence, 1. plads
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema G Ade Have Gaard 02 web

Det er naturligt, at store forandringer skaber utryghed blandt projektets mange parter og i særdeleshed blandt Gadehavegårds beboere. Vi sigter højt og går efter at skabe et attraktivt boligområde med høj grad af tryghed, varierede boligudbud, værdiskabende zoneopdeling af by- og landskabsrum, identitetsbærende og oplevelsesrig arkitektur, opløsning af den monofunktionelle by og radikalt forandret infrastruktur.

Vi har bevidst prioriteret at lægge størstedelen af nedrivning sent i forløbet for på den måde at skåne beboerne og give tid til mest mulig naturlig fraflytning.

Arkitema Gade Have Gaard
Arkitema Gadehavegaard 20 Diagrammer samlet
Arkitema Gadehavegaard 20 Diagram 4
Gaden fungerer som en ‘lynlås’ der samler de eksisterende, de nye og de eksperimenterende boliger i et attraktivt og urbant gadeforløb.

Mere gade: Vi vender vrangen ud på den nuværende vejstruktur ved at introducere en levende bygade gennem midten af Gadehavegård. Gaden syr området sammen fra øst mod vest og bringer liv og energi ind i midten af bebyggelsen.


Mere have
: Mod syd har Gadehavegård allerede fine grønne arealer, men ikke mod nord. Vores forslag fjerner den uattraktive Øtoftegårdsvej og de uindbydende parkeringspladser og erstatter dem med klimavenlige, legende landskaber. Liv, leg og vild natur præger landskabets bakkedrag og dalsænkninger, der bliver en grøn hovedattraktion i det fremtidige Gadehavegård. Dette greb forøger drastisk omfanget af oplevelsesrige udearealer.

Mere gård
: Vi etablerer tydelige gårdfællesskaber, der sikrer samhørighed mellem de almene og de private beboere. Vi anlægger identitetsskabende elementer i gårdene, der sikrer lokal tilknytning og ejerskab til gården. Vi skaber klare og værdiskabende zoneopdelinger mellem privat og offentlige, det urbane og det landskabelige, inder- og ydersider.

Image
Arkitema Gade Have Gaard 01 web
Bygaden samler alle trafikformer i et langt og varieret byrum, hvor bilerne og cykler triller langsomt, og fodgængerne har masser af plads.

Bygadens solbeskinnede side er bredere, og møbleres med siddeplinte, træer, blomstrende regnvandsbede, bænke og klatreskulpturer, som giver gode opholdsmuligheder, pauser på gåturen og plads til de tilfældige møder mellem kvarterets beboere.

Materialemæssigt fremstår bygaden, som et moderne velbelyst byrum med varierede belægninger i lys beton med forskellige tilslag af bl.a. nedknust tegl fra de eksisterende tage. Byrumsinventar er i cortenstål, som giver en varm glød og er vedligeholdelsesfrit. Vi foreslår at både veje, cykelstier og fortove belægges med store fliser (frem for asfalt), så gaden får en smuk og indbydende karakter. Gaden etableres med fartregulering ved hjælp af et kantet forløb, chikaner og skiftende belægninger, der gør vejen anvendelig og attraktiv for alle brugere, samtidig med at hastigheden holdes lav.