Frederik d. VIII’s palæ

Modernisering af det danske kronprinsepars hjem

Frederik VIII’s Palæ er en vigtig del af Amalienborg Slotsanlæg, et af de fornemste rokokoarkitektur-værker i Danmark, der har stor betydning for såvel København, som resten af landet. Samtidig udgør palæet en levende bolig med dertil knyttede repræsentative og administrative funktioner for Danmarks kronprinsepar.
 • Slots- og Ejendomsstyrelsen
  Bygherre
 • Erik Einar Holms Tegnestue
  Arkitektpartner
 • Rambøll
  Ingeniør
 • Adresse
  Amalienborg Slotsplads, København
 • År
  2004 - 2010
 • Omfang
  4.500 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Frederiks VII Is Palæ 15 web

Transformationen af palæet er meget prestigefyldt og vigtig for samtiden, men også for fremtidige generationer, der vil fortsætte med at besøge palæet. Således har opgaven været dels at føre palæet tilbage til et mere oprindeligt udtryk, dels at skabe en passende og tidssvarende residens for Danmarks kommende regentpar.

Arkitema Frederiks VII Is Palæ 12 web

Vores tilgang til istandsættelsen og moderniseringen af palæet lægger vægt på autenticitet og på at formidle fortællingen om bygningens mange arkitekturhistoriske epoker. At finde ind til og afdække de mange lag af historie som palæet rummer, og derefter understrege og fremhæve palæets mange bygningshistoriske spor. Det er lykkedes os at forvandle palæet til en moderne bolig med funktionelle arbejdsrum, der integrerer nutidige funktioner uden at skade de bygningshistoriske spor, men snarere fremhæve og fremelske disse spor. Opgaven omfatter dels den indvendige og den udvendige istandsættelse, et integreret kunstprojekt, der sætter fokus på samspillet mellem kunst og arkitektur, samt en fornyelse af haveanlægget.

Arkitema Frederiks VII Is Palæ 11 web
Projektet foregik som et samarbejde mellem Arkitema og Erik Einar Holms Tegnestue, Kronprinseparret, Slots- og Ejendomsstyrelsen og Københavns Kommune.

Kronprinseparret var med til at udpege 10 toneangivende, yngre, danske samtidskunstnere til det integrerede kunstprojekt, der i høj grad er med til at give palæet et nutidigt præg. For Arkitema bestod opgaven også i at bistå Kronprinsparret med indretning af palæet.

Arkitema Frederiks VII Is Palæ 9 web