Klimarobust kystkommune

Dragør som klimarobust kystkommune

Klimaforandringer øger udfordringerne med stigende havvandstande, stormflod, ændrede nedbørsmængder, stigende grundvand og højere temperaturer, også i Dragør Kommune på Amager, der har en lang kyststrækning. Her ønsker kommunen, sammen med borgerne, at være på forkant med en uundgåelig udvikling.
 • Dragør Kommune
  Bygherre
 • COWI
  Ingeniør
 • Adresse
  Dragør Kommune
 • År
  2020 -
 • Landskab
  Arkitema
Arkitema klimarobust kystkommune 11 web

Vi har i til denne komplicerede opgave, valgt en løsning der tager udgangspunkt i en såkaldt naturbaseret kystsikring med absorberende kanter. I modsætning til en hård sikring med delvist reflekterende kanter, er dette en tilgang, der ikke modstår men snarere tager imod vandet og anderkender det som en værdi og en naturkraft. Det mildner nemlig den kraft hvormed vandet skyller ind og den formidler overgangen mellem land og vand.

Arkitema klimarobust kystkommune 2 web
Klimarobust kystkommune 02

Tilgangen indbefatter bl.a. etablering af diger, tænkt på en ny måde. Med støtte fra de tekniske og landskabelige analyser, har vi videre­udviklet det klassiske dige fra alene at være et anlæg, der beskytter lavtliggende områder til også at blive et landska­beligt greb, der kan meget mere end at holde vandet væk.

Arkitema klimarobust kystkommune 6 web
En tilgang, der ikke modstår men snarere tager imod vandet og anderkender det som en værdi og en naturkraft.
Arkitema klimarobust kystkommune 5 web
Arkitema klimarobust kystkommune 9
Klimarobust kystkommune

I baglandet udvikler vi midlertidige og permanente vand­landskaber til opsamling af regnvand, og hvis udformning under­støtter områdernes kulturhistoriske spor. Herfra kan overskydende regnvand ledes til lagune, havn og grønning ude ved kysten. Bag forslaget ligger en historisk, landskabelig, behovsmæssig og teknisk analyse samt en analyse af lovgivningen. Analyserne har dannet grundlag for anbefalingerne til, præcis hvor man sætter ind med hvilke typer af tiltag.

Arkitema klimarobust kystkommune 10 crop web
Arkitema klimarobust kystkommune 6 web