Asetek

Erhvervsdomicil til teknologivirksomheden Asetek

Teknologivirksomheden Asetek oplever stor vækst på verdensmarkedet og ønsker derfor at samle flere centrale funktioner i samme hus, hvor 220 medarbejder får deres daglige gang. Der er ikke gået på kompromis med hverken arkitektur eller ingeniørmæssige løsninger, hvorfor det også har været yderst vigtigt at samarbejde tæt med de kommende brugere af huset.
 • Asetek
  Bygherre
 • COWI
  Ingeniør
 • Adresse
  Skjoldet 20, 9230 Svenstrup
 • År
  2022-
 • Omfang
  14.500 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema

Aseteks nye domicil kommer til at varetage flere funktioner, som samles under ét tag. Således vil der i bygningskomplekset blive plads til udviklingsafdeling, laboratorier, administration, showroom, mødecenter, carshop, en del af virksomhedens produktion m.fl.. Ved at kombinere flere forskelligartede funktioner og medarbejdere i samme bygningskompleks skabes et moderne, fremtidssikret og divers arbejdsmiljø.

Arkitema Asetek interior view

Disponeringen er et centralt greb, der giver mulighed for visuel kontakt mellem de forskellige afdelinger, skaber et beskyttet udendørs gårdmiljø og sikrer nem fordeling rundt i bygningerne rent logistisk. Byggeriet opføres i 3 plan med kælder og omfatter desuden udearealer så som gårdrum, parkeringsarealer og tilkørsel for varemodtagelse. Administrationen og de 3 afdelinger fordeles ud i 4 bygningsblokke, som omkranser en lukket grøn atriumgård. Hver bygningsblok tildeles hver sin unikke identitet, der tilsammen giver et moderne, minimalistisk og forskelligartet arkitektonisk udtryk såvel internt i bygningen og oplevelsesmæssigt set fra motorvejen.

Arkitektonisk er projektet nøje tilpasset grundens skrånende terræn og skalamæssigt opdelt i mindre enheder.

Bygningens udseende tager nøje afsæt i virksomhedens DNA. Således kan man se facadens mange vertikale linjer som en reference til kølergitre, der netop kendetegner nogle af Aseteks produkter.

Brugerinddragelse har været en essentiel forudsætning for at designe bygningen, da bygherre og brugere qua deres produkter og arbejdsmetoder stiller særlige krav til løsninger, udformning og arkitektur, som imødekommes ved integreret design mellem arkitekt og ingeniør.

Arkitema Asetek exterior view