Ostlänken

Fremtidens jernbane undervejs i Sverige

Ostlänken, er det første skridt mod en fremtidig højhastighedsjernbane på strækningerne Stockholm-Göteborg og Stockholm-Malmø. I sit design danner dette infrastrukturprojekt ramme for en ny generation af jernbaner.
 • Trafikverket
  Bygherre
 • COWI
  Ingeniør
 • SYSTRA
  Ingeniør
 • Golder Associates
  Ingeniør
 • Bergab
  Ingeniør
 • Adresse
  Nyköping kommune
 • År
  2019-2033
 • Omfang
  1 station, 85 broer, 65 km højhastighedsbane + 20 km regionalbane
 • Arkitekt
  Arkitema

Ostlänken projektet (OLP) er navnet på den 150 km lange højhastighedsbane, der strækker sig mellem Järna og Linköping som en del af det svenske High Speed Rail-program, der forbinder landets tre største byer: Stockholm, Göteborg og Malmö.

Arkitema OLP3 Halladal no tractor web

Den svenske transportmyndighed, Trafikverket, har opdelt Ostlänken-projektet i fire dele, hvoraf den del af projekt, der hedder OLP3 udvikles af COWI, Systra og Arkitema i joint venture. Arkitema bidrager med at definere adgangsområderne til den nye højhastighedsbane samt sikre, at to nye stationer i Skavsta og Nyköping får rejsecenterfunktioner, ydeevne og status af transport hub. Adgangsområderne vil blive moderne trafikknudepunkter, som skal gøre det mere tilgængeligt for de mennesker, der hver dag vil benytte Ostlänken.

I samarbejde med struktur-ingeniører og landskabsarkitekter i COWI skal vi desuden uddybe og udvikle de arkitektoniske løsninger og designspecifikationer for alle bygningsdele på OLP3-strækningen. Dette indbefatter over 67 broer på strækningen. En kompleks opgave, der vil trække på vores mange in house kompetencer. Med ingeniører i huset er der således professionaliseret ydelser, som kan sikre et både hurtigt og bedre integreret design.

Landskapsbron klasse3h
Arkitema OLP3 Skavsta update web

OLP3 strækker sig mellem Sillekrog over Nyköping til Stavsjö. Udover de 65 km højhastighedsbane dækker projektet også en 15 km løkke, der forbinder byen Nyköping med High Speed Rail-netværket og inkluderer to nye stationer: Nyköping Rejsecenter og Skavsta lufthavn.

Arkitema OLP3 Skavsta web