Milepæl nået med åbning af stort jordanlæg på Lynetteholm

Arkitema Lynetteholm 03

Milepæl nået med åbning af stort jordanlæg på Lynetteholm

3 juli 2023

Lynetteholm, som skal huse tusindvis af københavnere og arbejdspladser, når den nye bydel står klar, har modtaget de første mængder overskudsjord fra andre byggeprojekter.

Halvøen bliver anlagt med overskudsjord fra byggeprojekter i København og omegn, og på den måde er projektet med til at sørge for, at de store mængder overskudsjord er til nytte, og at transporttiden for jordtransport – og dermed CO2-udslippet – bliver mindre, når jorden forbliver i området.

Det er en af de måder, byggeriet af Lynetteholm allerede nu er med til at løse fire vigtige udfordringer for hovedstaden i fremtiden: klimasikring, trængsel, stigende boligpriser og håndtering af overskudsjord fra byens byggerier.

Hovedgrebet og udformningen af Lynetteholm tager udgangspunkt i behovet for en ny, såkaldt, fortificering af København, hvor hovedstaden gennem århundreder har bygget ringværn mod fjender, så vil holmen fremstå som den tredje byring, der beskytter byen mod klimaforandringer. Med respekt for den eksisterende kontekst, sigtelinjer og vandrummet udpeger vi de vigtigste kanter og punkter i og omkring havnens udløb.

Det er By & Havn, der anlægger Lynetteholm og kystlandskabet. Projektet udarbejdes løbende i tæt dialog med de mange interessenter i Københavns byudvikling, samt med inddragelse af eksperter inden for flere relevante discipliner.

I tæt samarbejde med COWI og Tredje Natur, udarbejder vi de overordnede planer og udlægningen af Lynetteholm, som vil være fuldt udbygget i 2070.