Vi på Arkitema arbetar för att forma framtidens städer, där design, arkitektur och teknik samverkar för att skapa intelligenta och hållbara miljöer. Vår strategi bygger på förtroende, jämlikhet och solidaritet, och vi arbetar alltid i team som värdesätter kunskapsutbyte. Denna filosofi återspeglas tydligt i vårt arbete, som fokuserar på mer än att bara utforma ett projekt – det handlar om att skapa meningsfulla platser.

Vi ser arkitektur som en process där vi formar och skapar rum, oavsett om det handlar om en enskild byggnad, en stad eller ett landskap. Och vi strävar alltid efter att tillgodose kundens önskade funktioner, samtidigt som utrymmena har konstnärligt och estetiskt värde.

Vårt sätt att arbeta med arkitektur utgår alltid från sammanhanget och den kulturella och historiska förståelsen av en viss plats, vilket ger en tydlig utgångspunkt för att utveckla framtidens arkitektur.

I samarbete med våra kunder strävar vi efter att utveckla städer där arkitektur bidrar avsevärt till att förbättra livskvaliteten. Vårt integrerade arbete mellan ingenjörer och arkitekter säkerställer att alla delar – från installationer till design, dagsljus, inomhusklimat, energieffektivitet och klimatanpassning – sammanförs på bästa möjliga sätt, vilket vi gör genom digitala modeller som skapar överblick och säkerhet under hela projektfasen.

Arkitema Erlev Skole Photo Niels Nygaard 01 web

Kontinuerlig utveckling av arkitekturen

God arkitektur innebär användning av tidlösa strukturer och lösningar. På Arkitema handlar det om att hitta en balans mellan modernt och tidlöst. Vi utvecklas ständigt, både när det gäller design och val av material, för att möta skiftande behov, hålla jämna steg med samhällsutvecklingen och anpassa oss till förändringar. Vår arkitektur måste kunna rymma flexibla och modulära lösningar och ta hänsyn till den ständiga utvecklingen och behovet av multifunktionella byggnader som maximerar resursanvändningen och anpassar sig till klimatmässiga och sociala utmaningar. I allt detta förvandlas arkitektur från en statisk disciplin till en dynamisk katalysator för förändring.

Vår arkitektur omfattar ett brett spektrum av discipliner och områden. Du kan se ett brett urval av några av våra bästa arbeten här eller fördjupa dig i våra olika expertområden här.

Arkitema Grejsdalsbroen Photo Christian Søes 03 web

Samarbete i ögonhöjd med kunder och partners

Vi anser att en framgångsrik designprocess börjar med en djup förståelse för våra kunders verklighet och sammanhang. Vi ställer frågor, utforskar möjligheter och skapar en öppen dialog, vilket bidrar till att skapa ett utrymme som bygger på förtroende och förståelse. Genom att sätta oss in i kundernas situation förstår vi deras utmaningar och möjligheter, vilket gör att vi kan ge goda råd och hitta optimala lösningar. Vi strävar efter att skapa en miljö som präglas av respekt, dialog och ömsesidigt engagemang för att uppnå gemensamma mål.

Arkitema Det kgl bibliotek Aarhus Photo Niels Nygaard 11
Vårt sätt att arbeta med arkitektur utgår alltid från sammanhanget

Goda samarbeten är nyckeln till goda resultat

Vi är övertygade om att goda samarbeten är avgörande för framgångsrika resultat. Vårt mål är att fungera som en förlängning av våra kunders team och ge bästa möjliga rådgivning under hela designprocessen. Vi involverar aktivt våra partners i beslutsprocessen och skapar en kreativ dialog, vilket bidrar till en gemensam förståelse och ett gemensamt ägande av projekten. Vår strategi bygger på öppen och transparent kommunikation, utbyte av expertis, idéer och erfarenheter, och vi uppmanar kunderna att delta aktivt för att säkerställa bästa resultat.

Carolinelunden Arkitema Photo Kirstine Mengel web 06

Strategisk rådgivning med fokus på hållbarhet och innovation

Vi på Arkitema vet att byggbranschen har ett särskilt ansvar för att uppnå de ambitiösa men nödvändiga målen för vår framtid, och vi tar vårt ansvar på allvar genom att hjälpa våra kunder att lyckas med det oundvikliga omställningsarbetet. Vår rådgivning är inriktad på att skapa arkitektur som integrerar hållbara initiativ på både kort och lång sikt. Genom ett anpassningsbart och holistiskt tillvägagångssätt ser vi till att våra kunders visioner och framtida krav uppfylls på ett effektivt och innovativt sätt.

Vi har lång erfarenhet av hållbarhetsaspekter i våra projekt och har djupgående specialkunskaper inom många hållbarhetsområden. Grunden för ett framgångsrikt och hållbart projekt innebär också att arbeta holistiskt och tänka i komplexa helheter.

Arkitema Olso 063 web

Kundanpassad rådgivning för värdeskapande arkitektur

Vår expertis inom arkitektur och design gör det möjligt för oss att erbjuda strategisk rådgivning som skapar värde, funktionalitet och estetik i harmoni. Vi kombinerar analytiskt och kreativt tänkande för att skapa inspirerande arkitektur som uppfyller våra kunders behov och visioner. Vårt mål är att vara en värdefull resurs för våra samarbetspartners och hjälpa dem att fatta välgrundade beslut. Som en pålitlig partner är vi fast beslutna att skapa varaktiga resultat som bidrar till värdeskapande och utveckling för våra kunder.

Om du vill veta mer om hur vår strategiska rådgivning kan ge mervärde till ditt kommande projekt är du välkommen att kontakta oss.

Arkitema Nordbro 31 Foto Jens Lindhe

Kontakt

  • Elin Andreassen Web
    Elin Andreassen
    Tävlingsansvarig, Associated Partner, Arkitekt SAR/MSA
    Telefon: +46 736 707 443